מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית  

ארה"ב|מידע|בנקים|ישראל  

מטרת המדריך לסקור בתמציתיות את השלכות חקיקת ה-FATCA, ובמיוחד ההשלכות על ישראלים. להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית. המאמרים במדריך זה אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום האמור כאן.
 

העברת מידע בין ישראל לארצות הברית 

דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב 

הסכם ה-FATCA בין ארצות הברית לישראל

חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act 

בחינת יישום ה-FATCA בישראל 

יישום חקיקת ה-FATCA

הסכם בין ישראל לארה"ב בנושא חשבונות בנק

הנחיית המפקח על הבנקים בעניין ה- FATCA

עדכון נוהל גילוי מרצון בארצות הברית

Israel and U.S. Sign FATCA Agreement

New Israeli Bill to implement FATCA
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים