מודלים לחילופי מידע בין מדינות בענייני מסים  

אמנת מס|סודיות|החלפת מידע|ארצות הברית  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מרץ 2014


קיימים בעיקרון ארבעה מודלים עיקריים של חילופי מידע בענייני מיסים. ניתן באפן כללי לציין כי המודל הראשון והותיק מכולם הוא החלפת מידע באמצעות הוראות באמנות למניעת כפל מס, או בהסכמים מיוחדים לחילופי מידע. בשני המקרים מודבר במודלים שיזם ארגון ה-OECD. המודל השני, הוא החלפת מידע בהתאם לדירקטיבות של האיחוד האירופי. המודל השלישי הוא החלפת מידע בהתאם לחקיקת ה-FATCA בארצות הברית. המודל הרביעי, הוא המודל השוויצרי, לפיו קיים ניכוי מס במקור על פקדונות של תושבים זרים תוך שמירה על חסיון זהות בעל החשבון.
 
ראו גם:
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
חילופי מידע אוטומטיים 
בנקים בשוויץ יעבירו מידע על ישראלים
 
ממשלות וארגונים בין-לאומיים, ובמיוחד ארגון ה-OECD והאו"ם, סבורים כי המודל הראשון (החלפת מידע באמצעות הוראות באמנות המס) אינו אפקטיבי. סעיפי העברת מידע קיימים באמנות המס החל מסוף מלחמת העולם השנייה, ואחת הבעיות המרכזיות עם סעיפים אלה הייתה סירובם של מדינות לשתף פעולה, בין היתר, בהתבסס על סודיות בנקאית. המדינות הבולטות בהקשר זה היו שוויץ, אוסטריה, בלגיה ולוקסמבורג.
 
נראה כי המודל האפקטיבי ביותר כיום הוא המודל של ארצות הברית, אשר מובילה כיום את המאבק בסודיות הבנקאית. הדיווח לרשות המס בארצות הברית מתבצעת בהתאם לחקיקה אמריקאית המכונה Foreign Account Tax Compliance Act או בקיצור - FATCA. הממשל האמריקאי הודיעה לאחרונה על התקדמות במגעים עם הרשויות בישראל בנוגע ליישום כללי FATCA.
 
ראו גם: מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית
 
חקיקת ה-FATCA מחייבת גופים פיננסיים זרים (Foreign Financial Institutions), ובכלל זה בישראל, לחתום על הסכמים עם רשות המסים בארצות הברית. בהתאם להסכמים אלה, הבנקים ימסרו מידע אודות בעלי חשבון שהם אזרחי ארצות הברית, וכן חשבונות של חברות זרות (חברות לא אמריקאיות), לרבות חברות ישראליות, שבהם קיימת אחזקה משמעותית של בעלי מניות אמריקאיים. בנק אשר לא יעביר את המידע הנדרש לרשות המיסים, יהיה כפוף לניכוי מס במקור של 30% מהתקבולים ברוטו של אותו הבנק בשוק ההון בארצות-הברית, בין שמדובר בתקבולים של הבנק (נוסטרו) ובין של לקוחותיו.
 
ההבדלים העיקריים בין המודלים השונים להחלפת מידע
ישנם מספר מאפיינים המבחינים בין המודלים השונים להחלפת מידע:
א. מהות המידע הבנקאי המועבר. לדוגמא, האם המידע יכלול דיווח על הכנסות או גם דיווח על ההון.
ב. הדרך בה המידע הבנקאי מועבר ממוסדות כספיים למדינת התושבות של הלקוח.
ג. הסנקציה המופעלת כנגד מוסדות כספיים. לדוגמא, במודל האמריקאי מפעילים סנקציות על מוסדות כספיים שלא משתפים פעולה.
ד. סוג והיקף המוסדות הכספים הכלולים בתוכנית. לדוגמא, האם רק בנקים או גם בתי השקעות.
ה. השיטה לזהוי הנישום ומקום מושבו לעניני מס.
ו. היקף הרגולציה המופעלת על המוסדות הכספיים המעבירים את המידע.
 
המודל הראשון מיושם בישראל, וצפויים שינויים בקרוב בעניין זה בכל הקשור להעברת מידע ממקלטי מס. לעניין זה, ראו - חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק. המשמעות היא שחשבונות הבנק בחו"ל של אזרחי ישראל יהיו חשופים לביקורת על ידי רשות המסים. מומלץ לתושבי ישראל המחזקים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל לבחון את השלכות המס הנובעות מכך, ובמקרים מתאימים להסדיר את עניינם מול רשות המסים, בין היתר, בהתאם להליך גילוי מרצון.
 
להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
 
להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
 
טואול - בניית אתרים