העברת מידע בענייני מס ואכיפה בינלאומית

חילופי מידע|אוטומטי|בנק|מס|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד
אוקטובר 2015
יישום חילופי מידע אוטומטיים בשנים הקרובות מעורר שאלות ביחס לאפשרויות האכיפה הנובעות מאיסוף המידע. הליכי היישום של חילופי מידע אוטומטיים בישראל כבר החלו, לרבות קידום שינויי חקיקה מהותיים בפקודת מס הכנסה. בשנים הקרובות צפויים שינויים דרמטיים בדיני המס במטרה להבטיח אכיפה יעילה של חוקי המס בזירה הבינלאומית.
ראו גם:
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
חילופי מידע אוטומטיים 
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
השינויים פוגעים בנישומים
העברת מידע אוטומטי בעינייני מסים פוגעת בנישומים מעבר לנדרש בעניין אכיפת חוקי המס. אחת הסוגיות הבעיתיות בהקשר זה, היא העברת מידע אוטומטי ללא ידיעה ו/או הסכמת הנישום. אין ספק כי הוראה כזאת מהווה פגיעה קשה בזכויותיו של הנישום, אשר לא יוכל להביע התנגדות להעברת המידע בנוגע אליו לרשויות מס במדינות זרות. סוגיה בעייתית נוספת בהקשר זה היא האפשרות של העברת מידע רטרואקטיבי. עדיין לא ברור לחלוטין כיצד ינהגו בעניין זה, אך לאור הנסיון העולמי בענין זה, ניתן לשער כי העברת המידע לא תהיה באופן רטרואקטיבי.
ראו גם:
רשות המסים תפעל נגד בעלי חשבונות בנק בחו"ל
מודלים לחילופי מידע בין מדינות בענייני מסים
העברת מידע בין מדינות באיחוד האירופי
אכיפה על ידי הבנקים
הסכם ה-FATCA בין ישראל לארצות הברית יכול לשמש כאמצעי לאכיפת דיני מס זרים בישראל. הסכם ה-FATCA מסדיר העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל, וכך ניתן יהיה לאכוף את דיני המס האמריקאיים בישראל.
עוד בטרם פרסום שינויי החקיקה בעניין זה,  בנק ישראל הפיץ הנחיות חדשות ביחס לניהול חשבונות של תושבי חוץ. הבנקים כיום דורשים מהלקוחות המוגדרים כתושבי חוץ הצהרות על תשלומי מסים במדינות מושבם על ההכנסות בחשבון, ומחתימים על מסמכים שונים, לרבות ויתור על סודיות. בסופו של דבר ניתן יהיה להעביר המידע שניצבר בבנקים בישראל לרשויות מס במדינות אחרות.
האפקט ההרתעתי
ההנחה היא כי האכיפה של חוקי מס בזירה הבינלאומית קלה יותר מבעבר, וזאת הודות להתפתחויות ושינויים בנושא העברת מידע, ובעיקר האפשרות של העברת מידע אוטומטי. אכן ההתפתחויות והשינויים האלה מעניקים כוח רב לרשויות המס בעולם, אך בה בעת הם פוגעים שלא לצורך בבעלי חשבונות הבנק. 
הפרקטיקה של חילופי מידע אוטומטיים נועדה במקור למטרות אכיפה, אך לדעתי היא יוצרת בעיקר אפקט הרתעתי. לעמדתי, יכולת האכיפה של חוקי המס בזירה הבינלאומית היא מוגבלת, אך לא כך באשר ליכולת ההרתעה. אנשים בעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל, חוששים כיום מפני העברת מידע בינלאומי והם נוקטים צעדים שונים בהקשר זה על מנת להסדיר את הדיווח. כך לדוגמא, בעלי חשבונות בנק סודיים מגישים בקשות לגילוי מרצון. ניתן להניח כי המגמה של הסדרת חשבונות בנק בלתי-מדווחים תגבר עד ליישום המלא של חילופי מידע אוטומטיים.
להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון
טואול - בניית אתרים