תכנון מס באמצעות שימוש במקלט מס

חברות|איי הבתולה|British Virgin Islands

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יוני 2009

תכנון מס מקובל הוא שימוש בתאגידים זרים הרשומים במקלטי מס. ישראלים רבים מעדיפים לרשום חברות במקלט המס באיי הבתולה הבריטיים (BVI-British Virgin Island) מטעמים שונים, ובין היתר, נוחות הרישום וההתאגדות, עלות נמוכה יחסית, יציבות פוליטית וכלכלית, תשתית בנקאית מתקדמת, ובעיקר קיומם של שירותים מקצועיים מקומיים ברמה גבוהה. ראו גם: הקמת חברה במקלט מס, וכן: מקלט מס מנצח
 
היתרונות ברישום חברה במקלט מס הם בעיקר שניים: שיעור מס חברות נמוך והקטנת החשיפה לניכוי מס במקור. במידה ובעלי המניות באותה חברה מחליטים שלא למשוך דיבידנד, הרי שניתן להנות מהיתרונות בדחיית המס (כידוע, מס נדחה הוא מס נחסך). את אותם כספים ניתן להמשיך להשקיע בעסקאות נוספות, וכך להמנע מתשלום מיסים במדינת התושבות.

אחד השימושים בחברות הרשומות במקלט מס הוא לאחזקת קניין רוחני. הבעלים של הקניין הרוחני (שהוא בדרך כלל ממדינה בה שעורי המס גבוהים) מעבירו לתאגיד במקלט המס, והאחרון מעניק זכויות שימוש בו, וכך ההכנסות מתגמולים המתקבלות נהנות ממיסוי נמוך.

שימוש נוסף הוא ברישום "תאגיד מימון" במקלט מס שכל מטרתו מתן הלוואות. כמו בדוגמא הקודמת, ההכנסות מריבית נהנות משיעור מס נמוך. מקבלי ההלוואות, שהם בדרך כלל קשורים בתאגיד המלווה, יכולים להנות מניכוי בגין הוצאות המימון. במצבים מסויימים ניתן לערוך תכנון מס מורכב ולהגיע לתוצאה של ניכוי כפול של הוצאות המימון. לדוגמא, במיזם רב לאומי, חברת האם תושבת ישראל לוקחת הלוואה מבנק מקומי המוזרם לתאגיד הרשום במקלט מס. האחרון מלווה כספים לחברות הבנות. במקרה זה, גם חברת האם וגם חברות הבת יהנו מניכויי תשלומי הוצאות הריבית.

יש לזכור כי התאגיד הרשום ב- BVI עשוי להחשב כ"תושב ישראל" כמשמעו בפקודת מס הכנסה, במידה ו"השליטה והניהול" מופעלים מישראל. על מנת שהחברה תחשב כזרה יש לדאוג לכך שהשליטה על העסק וניהולם לא יופעלו מישראל, ובכלל זה, פעולות אדמינסטרציה של העסק, ניהול והחזקת ספרי העסק, ובעיקר קבלת ההחלטות ביחס לעסק. להרחבה בעניין זה, ראו: שליטה וניהול - תשובות התאגיד.

זהירות רבה נדרשת במילוי תוכן עסקי בחברה המאוגדת במקלט מס. במידה ואותה חברה משמשת כ"חברת קש" (ללא תוכן עסקי וכלכלי) לביצוע פעילות בינלאומית, הרי שרשויות המס במדינות שונות יבקשו להתעלם ממנה וכך תכנון המס עשוי לקרוס.

להרחבה בנושא זה, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס

ראו גם: הקמת חברה במקלטי מס

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים