ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD להחלפת מידע  

חילופי מידע אוטומטיים|אמנה|הסכם 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2014 

ביום 29 באוקטובר 2014, 51 מדינות ומקלטי מס (כמו איי הבתולה) חתמו על ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת (Multilateral Competent Authority Agreement), אשר אמור להניע את חילופי המידע האוטומטיים בין המדינות. בעקבות ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת יבואו הסכמים בילטראליים בין המדינות השותפות. 

ראו גם:

האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
האמנה הרב-צדדית בענייני מס

הצטרפות ישראל להסכם

מדינת ישראל לא חתמה על ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת ביחס ליישום חילופי מידע אוטומטיים ביחד עם אותן 51 מדינות. עם זאת, ישראל הצהירה על מחויבותה לאימוץ נוהל לחילופי מידע אוטומטיים. בכך הצטרפה מדינת ישראל לעוד כ-80 מדינות (נכון להיום) אשר הודיעו כי הן מחויבות ליישום חילופי מידע אוטומטיים. 

חילופי המידע האוטומטיים מבוססים על סעיף 6 לאמנה הרב-צדדית לסיוע מנהלי בענייני מסים (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), בכפוף לשינויים שנערכו במסגרת הפרוטוקול לאמנה משנת 2010. 

תקן לחילופי מידע

ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת מפרט את המידע שיועבר בין המדינות כפי שנקבע בתקן לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מסים. הרשויות במדינות הרלוונטיות אמורות לאסוף מידע מהמוסדות הפיננסים ולהעבירו על בסיס שנתי למדינות הקשורות בהסכם בילטראלי, וזאת בהתאם לתקן לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מסים. 

ראו גם:

העברת מידע אוטומטי בענייני מסים

חילופי מידע אוטומטיים  

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

אימוץ התקן בחקיקה הפנימית

התקן לחילופי מידע אוטומטיים אמור להיות מעוגן בחקיקה הפנימית במדינות אשר הצטרפו להסכם המולטילטרלי של ה-OECD בנושא הרשות המוסמכת. בנוסף לכך, לפני שמדינה מסוימת מתקשרת בהסכם לחילופי מידע אוטומטיים עם מדינה אחרת, עליה לוודא כי החקיקה שלה כוללת הגנות על סודיות המידע הפיננסי. 

ראו גם:

חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק  

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים