תקן חילופי מידע אוטומטיים  

משרד האוצר|נוהל|OECD|בנקים|CRS 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2014 

משרד האוצר הודיע לארגון ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה כלכלי של המדינות המפותחות) כי מדינת ישראל תאמץ את התקן לחילופי מידע אוטומטיים על חשבונות בנק (Common Reporting Standard - CRS) עד תום שנת 2018. מודגש כי לשם יישום הוראות התקן לחילופי מידע אוטומטיים יידרשו תיקוני חקיקה שונים. 

להרחבה בעניינים אלה, ראו:

חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק 
העברת מידע בין מדינות - מדריך 

יישום התקן לחילופי מידע אוטומטיים יהיה באמצעות הסכם שייערך בין ישראל לרשויות הרלוונטיות במדינות הפועלות לפי הנוהל. משרד האוצר מאמין כי ההצטרפות של מדינת ישראל למהלכים של ה-OECD, לרבות יישום התקן לחילופי מידע אוטומטיים והעברת המידע השוטף לגבי ההכנסות והנכסים של ישראלים, יתרמו באופן משמעותי במאבק לצמצום ההון השחור. 

להרחבה בעניין חילופי מידע אוטומטיים, ראו:

האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD להחלפת מידע
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
חילופי מידע אוטומטיים 

הנוהל לחילופי מידע אוטומטיים

בהתאם לתקן לחילופי מידע אוטומטיים (CRS), המוסדות הפיננסיים, לרבות בנקים וחברות ביטוח, יערכו הליך לזיהוי בעלי החשבונות המוחזקים בהם (דיו דיליג'נס). עוד קובע התקן לחילופי מידע אוטומטיים כי לאחר הזיהוי, המוסדות הפיננסים יעבירו לרשות המסים בישראל מידע הנוגע לבעלי חשבונות שהם תושבי מדינות זרות. המידע יכלול את היתרות בחשבונות הבנק ואת ההכנסות הפיננסיות. 

תקן חילופי המידע של ה-OECD, ה-CRS, דומה לנוהל ה-FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, הכולל הסכמים מפורטים עליהם חתמה ארצות הברית עם מדינות רבות, ובהן ישראל. עם זאת קיימים מספר הבדלים עקרוניים כמפורט להלן. 

ביחס ליישום בישראל, ראו: בחינת יישום ה-FATCA בישראל

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית 

הבדלים

כאמור, ישנם מספר הבדלים מהותיים בין תקן חילופי המידע של ה-OECD, ה-CRS, להסכמי ה-FATCA, ובעיקר: 

הבדל ראשון – בניגוד לתקן ה-CRS, הסכמי ה-FATCA הם בעיקרון חד־צדדיים. מדינות רבות בעולם, לרבות ישראל, אולצו לחלוק מידע רב עם ארצות הברית, ואילו חובת ארה"ב לחלוק מידע פחותה יותר. 

הבדל שני - הסכמי ה-FATCA חלים הן על תושבים והן על אזרחים אשר חדלו להתגורר בארצות הברית. מאידך, תקן ה-CRS של ה־OECD יחול רק על תושבים. 

הבדל שלישי - הסכמי ה-FATCA מאפשרים ענישה ביחס למדינות ומוסדות שאינם שותפים להסכמים (ניכוי מס במקור בשיעור של 30%), ואילו תקן ה-CRS אינו מטיל סנקציות. 

ראו גם כתבה שפורסמה בכלכליסט בעניין חילופי מידע אוטומטיים ביחס לחשבונות בנק - האוצר: נחליף אוטומטית מידע על חשבונות בנק עם עוד מדינות, כלכליסט, 28 באוקטובר, 2014

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים