עדכונים בנושא גילוי מרצון – יוני 2015

רשות המסים|חשבון בנק|חו"ל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יוני 2015

רשות המסים ממשיכה לשכנע בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל לנקוט בהליך של גילוי מרצון, בין היתר, באמצעות הטיעון כי הרשות מחזיקה וגם יכולה לקבל מידע בנקאי מבנקים במדינות שונות. כך לדוגמא בכנס של לשכת עורכי הדין שהתקיים באילת בפאנל על נוהל הגילוי מרצון, אמר רוני חכם, סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים, כי "שנה מהיום יהיה כמעט בלתי אפשרי להחזיק חשבון בנק בחו"ל". הוא הסביר כי העולם השתנה, ורשות המסים מקבלת כל הזמן עוד מידע שחושף בפניה את הישראלים שמנסים להסתיר כספים בחשבונות בנק בחו"ל.

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו:

רשות המסים תפעל נגד בעלי חשבונות בנק בחו"ל
בנקים בשוויץ יעבירו מידע על ישראלים
חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו
אמנות המס יחשפו חשבונות בנק בחו"ל
רשות המסים אוספת עליכם מידע

מנהל רשות המסים, משה אשר, אף הוא התייחס לנושא בנאומו בכנס לשכת עורכי הדין, ואמר כי במסגרת התוכנית לגילוי מרצון עליה הוכרז לפני כחצי שנה, הוגשו עד היום יותר מ-1,700 פניות חדשות, לעומת 1,300 פניות בנוהל הקודם. במסגרת הבקשות לגילוי מרצון עד כה נחשפו כספים בסך של יותר מ - 6 מיליארד שקל. לדברי משה אשר, רשות המסים מצפה לכ-3,000 פניות עד ספטמבר 2015 (מועד פקיעת הוראת השעה לפי הנוהל לגילוי מרצון), בהיקף של מיליארדי שקלים.

להרחבה בנושא הנוהל לגילוי מרצון, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

אישור בקשות לגילוי מרצון

הסמנכ"ל הבכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים הסביר בנאומו כי הרשות אינה מאשרת באופן אוטומטי כל בקשת גילוי מרצון. לדבריו, קיימת הסכמה כי ביחס לכספים שהופקדו בחשבונות בנק בחו"ל לפני שנים רבות צריך לקבל את הבקשות לגילוי מרצון ללא עוררין. הניסיון מלמד כי רשות המסים נוקטת בגישה ליברלית ביחס לכספים בחשבונות בנק ותיקים.

ראו גם:

הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015

מס לא משמעותי

נוהל הגילוי מרצון של רשות המסים מאפשר בעיקרון למי שהעלים מס לחשוף את נכסיו וליהנות מחסינות פלילית. אולם, בנוהל נקבע תנאים שונים להגשת הבקשה, ובין היתר, נקבע כי הנוהל לא יחול במקרה של תשלום "מס לא משמעותי" לגבי שנות המס הרלוונטיות לבקשה. רשות  המסים לא הבהירה עד היום במסמכים רשמיים מה הכוונה "מס לא משמעותי", ובאיזה סכום מדובר.

בפועל, מי שהגיש בקשה לגילוי מרצון ונדחה על ידי רשות המסים, אינו יכול לדעת את סיבת הדחייה, האם מהטעם שמדובר ב"מס לא משמעותי", או מסיבה אחרת. ההימנעות הזאת של רשות המסים להבהיר את הסוגיה הזאת של תשלום "מס לא משמעותי" גורם להפליה בין נישומים ופוגעת בזכויות יסוד. היות ומגיש בקשה שנדחה אינו יודע את סיבת הדחייה הוא מנוע מלערער על ההחלטה.

חשוב לציין גם כי בנוהל לגילוי מרצון נקבע כי החריג של תשלום "מס שאינו משמעותי" לא יחול, כשמדובר בכספי ירושה, שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי־דיווח החל משנת 2003, או במקרים דומים. אלא, שהניסיון מלמד כי בקשות רבות בהקשר זה נדחו בלי הנמקה, כך שקיים ספק ביחס ליישום של הוראות הנוהל עצמו על ידי פקידי הרשות.

עוד נציין כי באופן בלתי רשמי הוצהר לאחרונה כי "מס לא משמעותי" הוא סכום שמעל 50 אלף שקל כולל ריבית והצמדה לגבי שנות המס הרלוונטיות לבקשה. אלא שהנתון הזה אינו מעוגן רשמית במסמכים שפורסמו על ידי הרשות בנושא יישום הנוהל לגילוי מרצון, ויתירה מכך ברשות מסרבים לאשר אותו, ורק אומרים כי זה הרף המקובל, אך הוא מותנה גם בהיקף הגילוי ונסיבותיו, כשכל מקרה נבחן לגופו.

מעבר לבעיות החוקתיות בעמדה של רשות המסים, יש כאן מסר שלילי לפיו אלו שהעלימו הכנסות בסדר גודל משמעותי זוכים להקלות וזאת בניגוד ל"עבריינים הקטנים" אשר ממשיכים להיות חשופים להליך הפלילי ונאלצים לחיות באי-וודאות.

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים