נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014
  

חשבון בנק|רשות המסים|דיווח|הון שחור 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

כתיבה: אפריל 2014 
עדכון:  ספטמבר 2014

מנהל רשות המיסים, משה אשר, הודיע על הליך גילוי מרצון חדש, כמפורט להלן, על מנת לתת הזדמנות נוספת לאנשים שלא דיווחו בתוכנית לגילוי מרצון שהציעה הרשות בנובמבר 2011. רשות המסים תיתן הזדמנות אחרונה לדווח על חשבונות בנק סודיים בחו"ל, לפני שאלה ייחשפו על ידי הרשות. הנוהל החדש לגילוי מרצון לשנת 2014, הועברה לעיון גופים שונים לפני מספר חודשים, וקבלה את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. 

בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים פרסמה את התוכנית החדשה לגילוי מרצון, ובו שלושה מסלולים שונים. להרחבה, ראו: 
התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014

להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
ראו גם:

רשות המסים אוספת עליכם מידע
כל הדרכים לקבלת מידע בענייני מס
רפורמה בסודיות הבנקאית בשוויץ 

הון שחור בישראל

מקורות ההון השחור רבים ומגוונים, ובעיקר פשיעה מאורגנת, מגזרים באוכלוסיה שעובדת במזומן, וחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל. מדידת ההון השחור אינה מלאכה פשוטה. זה בוודאי אינו מדע מדויק. עם זאת, מידי פעם מתפרסמים אומדנים ביחס להון השחור בישראל. לפי אומדנים של ארגונים בינלאומיים, כמו ארגון ה-OECD והבנק העולמי, בין 19%-23% מהתמ"ג בישראל הם הון שחור. המשמעות היא שאם התמ"ג הישראלי הוא כטריליון שקל, מדובר בלפחות 200 מיליארד שקל. 

ממחקר שפורסם בישראל לפני מספר שנים עולה כי שיעור ההון השחור בישראל עמד בשנת 2006 על 21% מהתמ"ג, זאת, לעומת 8.3% בשוויץ, 8.4% בארה"ב, ורמה ממוצעת של 16.7% בארגון המדינות המפותחות ה-OECD. 

חשבונות בנק בחו"ל

ברשות המסים מעריכים כי הכספים של ישראלים שמוחזקים בחשבונות בנק סודיים בחו"ל, הוא בהיקף של כ- 100 מיליארד שקל, שזה למעשה כמחצית מסך ההון השחור כולו, בהתאם להערכה שמרנית.  

ההערכה של רשות המסים נסמכת, בין היתר, על התוכנית המשודרגת לגילוי מרצון שהציעה הרשות בחודש נובמבר 2011 לבעלי חשבונות בנק בחו"ל, לה נענו כ-1,400 איש שדיווחו על אחזקות של יותר מ- 10 מיליארד שקלים. 

תוכנית "גילוי מרצון" מקנה חסינות מנקיטת הליך פלילי (במישור דיני המס) וכן מעניק הקלות במישור הגביה. בקשות להפעלת הנוהל נבחנות על ידי ועדה בראשותם של היועץ המשפטי, סמנכ"ל לחקירות ומודיעין, סמנכ"ל לעניינים מקצועיים וסמנכ"ל לשומה וביקורת. להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

תוכנית העבודה של רשות המסים לשנת 2014

רשות המסים פרסמה לאחרונה את תוכנית העבודה בתחום השומה לשנת 2014, אשר הועברה לפקידי שומה, סגני פקידי שומה, רכזי חוליות ומפקחים, בה כלולה הנחייה מהותית ביחס לתיקי גילוי מרצון, כמפורט להלן. תוכנית העבודה החדשה של רשות המסים פורסמה במסגרת הוראת ביצוע מס הכנסה 2/2014 ‑ חטיבת שומה וביקורת, והיא מפרשת את הכללים לבחירת תיקים לתכנית העבודה לשנת 2014 ואת אופן הטיפול בהם. 

נספח מספר 4 לתוכנית העבודה החדשה של רשות המסים עוסק בתיקי גילוי מרצון. להלן ההנחיות של רשות המסים בדבר ביצוע הנוהל לגילוי מרצון בעת הטיפול בבקשה במשרדי השומה:

1.         יש לתת עדיפות לטיפול בתיקים נשוא הנחיה זו.

2.         אין לטפל בתיקים בטרם התקבל כל המידע הדרוש בעניינם ו/או אם לא נחשפו פרטי הנישום.

3.         יודגש שהמס הנובע מגילוי מרצון ישולם במלואו.

4.         שיעורי המס על מקור ההכנסה יחולו עפ"י החוק. לאור ניסיון העבר ‑ אין ליצור שיעורי מס שאינם קיימים בפקודה.

5.         בכל המקרים בהם מתעוררת שאלה מקצועית בנוגע לדיווח, כמו גם החלטות בדבר קבלת דוח מתקן וכיוצ"ב, יש להפנות הסוגיה הלאה. 

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

בצד המגמה החדשה בעולם להסיר את הסודיות ולהעביר מידע בענייני מס, רשות המסים מתכוונת הודיעה על התוכנית החדשה לגילוי מרצון. ההערכה היא שישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל, יבקשו לעשות שימוש בנוהל החדש לגילוי מרצון וידווחו על כספים שנצברו בחשבונות הבנק הסודיים.
 

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים