עדכונים בנושא גילוי מרצון - ספטמבר 2015

אנונימי|מסלול|בנק|הון שחור|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2015 

בעקבות עתירה שהוגשה ביוני 2015 לבג"ץ נגד רשות המסים, פורסם כי הצדדים הגיעו להסכמה ביחס להארכת הוראת השעה של הנוהל לגילוי מרצון וכן לתיקון התנאי שלפיו הנוהל לא יחול במידה שהמס אינו משמעותי. ביחס לתנאי בנוגע למס משמעותי, בעתירה נטען, בין השאר, כי מדובר בתנאי בעייתי שמפר את עיקרון השוויון ונוגד את תכלית הנוהל לגילוי מרצון.

להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014

הצלחת הנוהל לגילוי מרצון

הנוהל לגילוי מרצון מאפשר בין היתר לבעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים, לפנות בבקשה לרשות המסים ולדווח על הכספים וכך להימנע מהליך פלילי. במשך כשנה מיום פרסום הנוהל לגילוי מרצון (מחודש ספטמבר 2014 ועד היום) הוגשו כ-3,000 בקשות ובמסגרתן נחשף הון של מעל 10 מיליארד שקל. בסביבות 60% מהבקשות לגילוי מרצון עד ספטמבר 2015 הוגשו במסלול האנונימי.

לעדכונים נוספים בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:

עדכונים בנושא גילוי מרצון – אוגוסט 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יולי 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יוני 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015

מס לא משמעותי

בנוהל לגילוי מרצון נקבע כי הוא לא יחול במקרה של "מס לא משמעותי", אך רשות המסים לא הבהירה עד היום במסמך רשמי מה הכוונה בתשלום מס שאינו משמעותי. עם זאת, הובהר על ידי עובדי הרשות כי הרף הוא תשלום מס של מעל 50 אלף שקל. אין ספק כי מדובר בסכום גבוהה, ולא ברור האם כולל גם את מיסוי הקרן, תשלומי ריבית והצמדה.

בתשובה לעתירה, רשות המסים מסרה כי לאור הניסיון שהצטבר ברשות המסים מהפעלת הנוהל והוראת השעה בשנה האחרונה והערות שהתקבלו ברשות המסים בלשכות המקצועיות, נבחן הצורך לתקן תנאים מסוימים בנוהל ובהוראת השעה, לרבות התנאי נשוא העתירה המחייב תשלום מס משמעותי במקרים מסוימים. רשות המסים צפויה להודיע בקרוב על ההחלטה בעניין זה אשר אמורה להתקבל בשיתוף עם היועץ המשפטי לממשלה.

 

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראומדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראוהמדריך לתכנון מס 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראומקלטי מס - המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים