עדכונים בנושא גילוי מרצון – יולי 2015

רשות המסים|חשבון בנק|חו"ל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יולי 2015

עד היום הוגשו כ 2,200 בקשות לגילוי מרצון לרשות המסים, וההערכה היא כי יוגשו עוד כ- 1,500 בקשות עד למועד האחרון שנקבע לכך. במסגרת ההליך לגילוי מרצון ישנם שלושה מסלולים. אם יש לכם הכנסות בישראל או בחו"ל ולא דיווחתם עליהם, כדאי לכם להזדרז ולפנות לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון. רשות המסים עומדת לקבל מידע רב מבנקים בחו"ל, בין היתר באמצעות הוראות חוק שונות המסדירות חילופי מידע בין מדינות כמפורט להלן, ולכן חשוב לא להזניח את הטיפול בהגשת הבקשה לגילוי מרצון. בכל מקרה יש לבחון היטב את הנסיבות המיוחדות של כל תיק, לנתח את העניין מבחינה משפטית, ורק אז לקבל החלטה באיזה דרך ייעשה הגילוי ו/או הדיווח לרשות המסים. קיימות אפשרויות שונות בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל תיק.

להרחבה בנושא הנוהל לגילוי מרצון, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014
לעדכונים קודמים בנושא גילוי מרצון, ראו:
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יוני 2015

רשות המסים אגרסיבית בחקירות

רשות המסים שלחה 105 אלף מכתבים בשנה שעברה לאנשים שאין להם תיקים ברשות המסים, אך שהתעורר לגביהם חשד, לדוגמה, בשל החזקה במספר דירות או נסיעות רבות לחו"ל. ברשות המסים הזהירו לאחרונה כי כחלק מפעולות אכיפת הדיווח צפויים בשלב ראשון להיחקר בקרוב עשרות אזרחים מכל רחבי הארץ שקיבלו את דרישות הדיווח ולא הגישו דו"חות. מתוך 105 אלף המכתבים שנשלחו, 65 אלף קיבלו מענה, כלומר אותם אנשים פנו לרשות ודיווחו על הכנסותיהם. ברשות המסים פתחו תיקים לכ־17 אלף איש מתוך אותם משיבים.

רק לאחרונה רשות המסים פתחה בחקירה והביאה למעצר של תושב חוץ שהתעלם מפנייתה הראשונה ומתזכורת ששלחה. לפי החשד, אותו תושב חוץ העלים הכנסות בהיקף של 1.5 מיליון שקל, שמקורן בהכנסות מהשכרתן של 5 דירות שרכש לפני מספר שנים. לחשוד, כמצוין בבקשה למעצר שהוגשה על ידי חקירות מס הכנסה תל-אביב, נשלחה דרישה להגשת הדיווח, שהסימן המחשיד שלו היה ריבוי נכסים. ואף נשלחה לו תזכורת, אך הוא לא הגיש דוחות ולא פתח תיק.

ראו גם:
חקירות לחשיפת חשבונות בנק בחו"ל
בנקים בשוויץ משתפים פעולה עם רשות המסים
רשות המסים בעקבות חשבונות הבנק בשוויץ
חקירה נגד ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל
חקירות נגד בעלי חשבונות בנק זרים

תזכיר החוק לחילופי מידע

תזכיר חוק שפורסם לאחרונה קובע כי אנשים רבים מנהלים את השקעותיהם במדינות שאינן מדינת התושבות שלהם באמצעות בנקים מחוץ למדינת התושבות, והדבר עשוי להיות מנוצל במקרים רבים לצורך התחמקות מתשלום מס במדינת התושבות. תזכיר החוק קובע כי הכלי היעיל ביותר הקיים למאבק בהעלמות מס בינלאומיות הנו שיתוף פעולה בין המדינות, לרבות באמצעות חילופי מידע בינלאומיים, וכן הצטרפות לאמנה המולטילטרלית לסיוע מינהלי בענייני מס. כלים אלה יאפשרו לרשות המסים לקבל מידע שוטף ביחס לחשבונות בנק של ישראלים המוחזקים במדינות אחרות.

ראו גם:
תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
חשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ
חילופי מידע אוטומטיים 
העברת מידע בענייני מס והסודיות הבנקאית
השינויים הצפויים בחילופי המידע בין מדינות
העברת מידע רטרואקטיבית

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

 

 

טואול - בניית אתרים