חקירה נגד ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל  

רשות המסים|שוויץ|דיווח|UBS 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2014 

רשות המסים ניהלה במשך זמן רב חקירה סמויה בפרשה של חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים בשוויץ. בין החשודים שהובאו בפני שופט נמצאים ישראלים בעלי חברות הרשומות במקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה הבריטיים, כשהשליטה והניהול התבצעו מישראל. 

ממידע ומרשימות שהתקבלו ברשות המסים עולה שבנקים גדולים בעיקר בשוויץ מנהלים חשבונות של אלפי ישראלים בהיקף המסתכם במאות מיליוני יורו. רשות המסים טוענת כי רובם המכריע של הכספים המוחזקים בחשבונות בנק בעיקר בשוויץ, אינם מדווחים כדין.  

להרחבה בעניין חשיפת חשבונות בנק בלתי-מדווחים, ראו:

חשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ

רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו

בנקים ישראליים בשוויץ תחת חקירה

רפורמה בסודיות הבנקאית בשוויץ 
 

החקירה של רשות המסים

במסגרת החקירה נעצרו עד כה 14 חשודים ובהם יועץ השקעות בכיר בבנק השוויצרי UBS אשר נעצר בתל אביב ביום 26 ליוני 2014. החקירה מנוהלת על ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א ובסיוע של יחידת מודיעין מסווגת ברשות המסים להתמודדות עם פשיעה חמורה. 

יועץ ההשקעות בבנק UBS נהג להגיע במסגרת תפקידו לישראל למפגשים חשאים עם לקוחות שנמנעים מהעברת הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, במייל ובפקס מחשש לחשיפת היותם בעלי חשבונות בלתי-מדווחים בבנק UBS שוויץ. 

תפיסת מסמכי בנק

במסגרת החקירה של רשות המסים נערכו חיפושים בחדר המלון של יועץ ההשקעות הבכיר בבנק UBS בשוויץ, במשרדים של נציגות הבנק בישראל ובאתרים נוספים, ונתפסו רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשוויץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם. ראו גם: רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל 

חקירה נגד ישראלים אחרים

רשות המסים מנהלת כעת חקירות נוספות בעניינם של לקוחות נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות שנמצאו בכליו של יועץ ההשקעות הבכיר וברשימות נוספות שנאספו בפעילות מודיעינית ענפה של הרשות. 

גילוי מרצון

היכולת של תושבי ישראל להמשיך להסתיר חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל הולכת ופוחתת. רשות המסים פועלת בדרכים שונות לקבלת מידע אודות חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל, לדוגמא באמצעות חילופי מידע אוטומטיים. לאור האמור, מומלץ לבחון דיווח על חשבון הבנק באמצעות נוהל גילוי מרצון של רשות המסים.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: 

גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
התוכנית החדשה לגילוי מרצון
 
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
טיוטת נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים