רשות המסים בעקבות חשבונות הבנק בשוויץ 

חקירה|דיווח|מידע|רשימות 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

פברואר 2015 

רשות המסים בישראל מגבירה לאחרונה את המאמצים שלה לתפוס בעלי חשבונות בנק בשוויץ בלתי-מדווחים, וגם במקומות אחרים בעולם, באמצעות מגוון דרכים. אחת הדרכים היא לנסות לרכוש ו/או להשיג בדרכים אחרות רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל המצויים בידי רשויות מס במדינות אחרות. כך לדוגמא, ביחס לרשימה של חשבונות בנק HSBC בשווייץ התקיימו מגעים על ידי רשות המסים להשגת הרשימה, ובין היתר נעשתה פנייה לרשויות בצרפת. אין ספק כי לרשות המסים עומדים כיום מגוון אמצעים להשגת מידע ביחס לחשבונות בנק בשוויץ

ראו גם:

בנקים בשוויץ משתפים פעולה עם רשות המסים

רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו

רשימה של חשבונות בבנק HSBC בשווייץ 

חקירות של רשות המסים

הנחישות של רשות המסים בישראל להשיג רשימות של בעלי חשבונות בנק בשוויץ בלתי-מדווחים, באה לידי ביטוי, בין היתר, במסגרת ההליכים הפליליים נגד בעלי חשבונות בבנק השוויצרי UBS. החקירה נגד בעלי חשבונות בבנק השוויצרי UBS מנוהלת על ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א ובסיוע של יחידת מודיעין מסווגת ברשות המסים להתמודדות עם פשיעה חמורה. במקרה זה, נתפסה רשימה שהוחזקה על ידי יועץ השקעות בבנק UBS אשר נהג להגיע במסגרת תפקידו לישראל למפגשים חשאים עם לקוחות שנמנעו מהעברת הוראות ומסמכים לבנק בטלפון, במייל ובפקס מחשש לחשיפת היותם בעלי חשבונות בלתי-מדווחים בבנק UBS שוויץ. להרחבה בעניין זה, ראו: חקירה נגד ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל. 

ברשימה של בעלי חשבונות בבנק השוויצרי UBS יש כמות גדולה של שמות, ואנשים נחקרים בהתאם לסדרי העדיפויות וקצב העבודה האיטי ברשות המסים. בנוסף לרשימה של בעלי חשבונות בבנק השוויצרי UBS, רשות המסים טוענת כי היא מחזיקה באלפי רשימות בנקאיות של ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל. חלק מהחשבונות כוללים שמות מלאים עם כתובת מספרי טלפון ואפילו תעודות זהות, אבל חלק, בעיקר חשבונות בנק אנונימיים, נעדרים פרטים בסיסיים. נראה כי החקירות וחשיפת חשבונות בנק בשוויץ על ידי רשות המסים יימשכו מספר שנים, בין היתר, לאור מורכבות העניין ושינויי החקיקה הצפויים. נראה כי היקף המידע הבנקאי שרשות המסים תקבל בשנים הקרובות רק ילך ויגדל, בין היתר על רקע תיקוני חקיקה (לדוגמא, תיקון 200 לפקודת מס הכנסה) אשר יאפשרו החלפת מידע בנקאי אוטומטי

ראו גם:

חקירות נגד בעלי חשבונות בנק זרים

רשות המסים תפעל נגד בעלי חשבונות בנק בחו"ל 

בקשות לגילוי מרצון

בהתאם לנתוני רשות המסים, נכון להיום, הוגשו כ- 750 בקשות לגילוי מרצון, כאשר כ- 470 מסך הבקשות הן במסלול האנונימי, כ- 150 בקשות במסלול המקוצר ועוד כ-130 בקשות במסלול הרגיל. סך הכספים במסגרת אותן בקשות עומד על כ- 3 מיליארד שקלים. ברוב חשבונות הבנק בשוויץ אשר נחשפו בבקשות כאמור לגילוי מרצון, למעט בבקשות במסלול המקוצר, קיימים סכומים של מעל מליון דולר. 

לאור האמור לעיל, מומלץ לישראלים שיש להם חשבונות בנק בשוויץ לבחון פנייה בהקדם לרשות המסים ולעשות שימוש בנוהל החדש לגילוי מרצון, לדווח על כל אותם חשבונות, לשלם את אותם המסים שלא שולמו לאורך השנים ולקבל חסינות מהליכים פליליים. 


להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות   

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים