בנקים בשוויץ משתפים פעולה עם רשות המסים 

חשבון בנק|חילופי מידע|UBS|גילוי מרצון 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ינואר 2015 

רשות המסים בישראל הכריזה מלחמה בהון השחור, בין היתר, ביחס לחשבונות בנק בלתי מדווחים שמחזיקים ישראלים בחו"ל, לרבות בבנקים שוויצריים. רשות המסים בישראל מקבלת לאחרונה סיוע מהבנקים בשוויץ בנושא חשיפת חשבונות בנק הבלתי-מדווחים, כפי שיפורט להלן. 

ראו גם:

חקירה נגד ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל
חקירות נגד בעלי חשבונות בנק זרים
רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל
חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו
רשות המסים תפעל נגד בעלי חשבונות בנק בחו"ל
רשות המסים אוספת עליכם מידע

בעקבות לחצים בינלאומיים שונים, לרבות הליכים שננקטו בארצות הברית, הבנקים בשוויץ החלו בשנים האחרונות לדרוש מהלקוחות שלהם לחתום על טפסים שונים, לרבות הצהרה על כך שחשבון הבנק דווח במדינת התושבות של הלקוח, וכי שולמו מיסים כדין. במקרים מסוימים הבנקים בשוויץ דורשים מהלקוחות שלהם, לרבות אנשים מישראל, שיגישו בקשות לגילוי מרצון במדינת התושבות. 

ראו גם:

בנקים ישראליים בשוויץ תחת חקירה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
חשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ 

לקוחות בבנק UBS

לקוחות ישראלים של בנק UBS השוויצרי קיבלו לאחרונה טופס למילוי שבו יש להצהיר בפני הבנק על סטאטוס הדיווח לרשויות בישראל של חשבון הלקוח ותשלום המס על הכספים בחשבון. על טופס ההצהרה חותם, בדרך כלל, עורך דין המייצג את הלקוח. 

בטופס הדיווח של בנק UBS השוויצרי נדרשים לבחור באחת משתי האפשרויות: הראשונה היא הצהרה ביחס לשנות המס המצוינות על גבי הטופס, לפיה הלקוח דיווח על החשבון ושילם את חבות המס שלו - הכול בהתאם לדיני מדינת ישראל, ואילו השנייה היא הצהרה כי אין אינדיקציה לכך שהלקוח דיווח על החשבון ושילם את חבות המס בגינו. בחירה באפשרות הזו תביא ככל הנראה לסגירת החשבון של הלקוח. 

לקוחות בבנק קרדיט סוויס

בטופס הדיווח של בנק קרדיט סוויס (Credit Swiss) ישנן שלוש אפשרויות לחתימה: הראשונה מתייחסת לעולים חדשים ותושבים לחוזרים ותיקים - הצהרה שהנישום פטור מן המס ומן הגילוי; להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס). השנייה, היא הצהרה שהנישום מדווח על החשבון ועומד בחובותיו כחוק, מבחינת גילוי והתשלום; והשלישית היא הצהרה שהלקוח הגיש את המסמכים לרשויות המס כדי להתחיל בהליך גילוי מרצון ובתשלום חבות המס. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים