עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015

נוהל|מסלול|בנק|דיווח|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2015

רשות המסים הודיעה על הארכת הוראת השעה של נוהל גילוי מרצון עד 30 ביוני 2016. הודעה זאת באה בהמשך להודעת רשות המסים מיום 6 בספטמבר בעניין ההחלטה העקרונית להאריך את הוראת השעה. בנוסף, במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי הנישום.

במסגרת נוהל גילוי מרצון, הוגשו עד היום כ 3,850 בקשות לגילוי מרצון, מהן כ- 2,400 במסלול אנונימי, כ- 1,000 במסלול מקוצר וכ-525 במסלול הרגיל. כמו כן, במסגרת הנוהל לגילוי מרצון נחשף הון של 10.7 מיליארד שקל כאמור, שנכנס למערכת הדיווח השוטפת ברשות המסים.

לעדכונים נוספים, ראו:

עדכונים בנושא גילוי מרצון - ספטמבר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – אוגוסט 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יולי 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יוני 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015

הודעת רשות המסים

רשות המסים החליטה להאריך את הוראת השעה של הנוהל לגילוי מרצון, עד 30 ביוני 2016, בעיקר לאור הצלחת ההליך. ההחלטה להאריך את המועד של הוראת השעה לפי הנוהל לגילוי מרצון התקבלה בהסכמה בין רשות המסים למשרד המשפטים. בהתאם לנוהל גילוי מרצון, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל, בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הנישום. זאת ועוד, במסגרת נוהל גילוי מרצון שהוארך, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי, ורשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

תשלום מס משמעותי

בנוסף להארכת המועד לגילוי מרצון בתשעה חודשים, רשות המסים תתן הזדמנות נוספת לנישומים שכבר הגישו בקשה ל"גילוי מרצון", ובקשתם נדחתה, להגיש את הבקשה ללא תשלום מס משמעותי כפי שנדרש מהם בעבר.

סוגיית תשלום מס משמעותי שנקבעה בנוהל לגילוי מרצון, עליה קמו עוררין, הגיע לדיון בבג"ץ במסגרת עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון, בטענה כי הדרישה הזאת, מפלה לרעה נישומים עם סכומים קטנים לעומת נישומים עשירים. בעקבות זאת, נקבע במסגרת הוראת השעה המוארכת כי יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על-ידי הנישום. בעקבות החלטה זאת, רשות המסים הודיעה כי היא תפנה ביוזמתה למי שהגישו בקשות שנדחו על רקע זה ותודיע כי באפשרותם לפנות שוב לרשות במסגרת הוראת השעה שהוארכה.

להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

 

 

טואול - בניית אתרים