האכיפה בנושא טופס 5329

מכתב|דיווח|תזכורת|פקיד שומה|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2015

ישראלים אשר בחרו להתעלם מהמכתבים שנשלחו אליהם על ידי ממחלקת מודיעין ברשות המסים בצירוף טופס 5329, קיבלו בתקופה האחרונה תזכורת בנושא זה. במכתב, הכולל כיתוב המודגש באדום "תזכורת", נאמר כי יש להגיש את הטופס תוך שלושים יום. ההנחה היא כי רשות המסים לא תוותר לאותם אנשים שבחרו שלא להשיב על המכתבים, ולפיכך יש לבחון את אפשרויות הפעולה הקיימות, כמפורט להלן.

טופס 5329

במהלך שנת 2014, רשות המיסים שלחה ליותר מ- 100,000 אנשים דרישה למילוי טופס 5329 בו הם נתבקשו הנמען למלא דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, לרבות ביחס לחשבונות בנק זרים. לבקשה הזאת רשות המסים צירפה טופס 5329 אותו התבקשו אותם אנשים למלא. מדובר למעשה בטופס פתיחת תיק מס הכנסה, במקרה ולדעתו של פקיד השומה יש לפתוח תיק כאמור. אציין כי ישנם גם אנשים המקבלים את הדרישה הזאת בעקבות חקירה המתנהלת נגדם בעקבות מידע מקדים שנתקבל בעניינם.

אנשים שהשיבו על המכתבים והגישו את הטופס כנדרש, קיבלו הודעה לאקונית מאגף המודיעין הארצי ברשות המיסים בנוסח: אנו מאשרים בתודה קבלת תשובתך לשאלון פרטים אישים אשר נשלח אליך. הטפסים שנתקבלו אמורים להיות מועברים להמשך בדיקה לפקידי השומה הרלוונטיים.

מצד שני, אנים אשר לא הגיבו למכתבים האמורים קיבלו לאחרונה דרישה נוספת להגשת הטופס. ניתן להעריך כי רשות המיסים לא תניח לאותם אנשים בעניין זה והיא תפעיל לחצים נוספים כדי לקבל את המידע המבוקש, לרבות עריכת חקירות ובדיקות פתע.

גילוי מרצון

נניח כי אדם קיבל את המכתב בצירוף טופס 5329 והוא לא דיווח על הכנסות שונות, השאלה היא הדבר מונע ממנו להגיש בקשה לגילוי מרצון? כידוע, הנוהל לגילוי מרצון קובע כתנאי להחלתו כי במועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה של המבקש על ידי רשות המיסים. מדובר בסוגיה לא פשוטה, אך במקרים מסוימים הדבר עשוי דווקא לשמש כיתרון לנישום.

בכל אופן, נראה כי לא תוענק חסינות פלילית בהליך גילוי מרצון לאותם אנשים אשר קיבלו דרישה להגשת טופס 5329. עם זאת, אי-הענקת החסינות, אינה מונעת את האפשרות להגיע להסדר אזרחי בעניין חוב המס.

ראו גם:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
טיוטת נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים