הארכת מועד לגילוי מרצון

חשבון בנק בחו"ל|דיווח|הכנסות|מסלול אנונימי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד* 
יוני 2012

רשות המסים הודיעה על הארכת הזמן להגשת בקשות לגילוי מרצון של חשבונות בנק לא-מדווחים בחו"ל בשלושה חודשים. עד לפרסום ההודעה הזאת, רשות המסים הגבילה את האפשרות להגיש בקשות בהתאם לנוהל החדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל, מנובמבר 2011 ועד לסוף יוני 2012. כעת, בעקבות ההודעה החדשה של רשות המסים, ניתן יהיה להגיש את הבקשות לגילוי מרצון עד ליום שלאחר יום כיפור, היינו י"א בתשרי תשע"ג, שזה 27 בספטמבר 2012.

שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014

להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

מטרת הנוהל לגילוי מרצון

במסגרת נוהל גילוי מרצון, רשות המסים מאפשרת לאזרחים להצהיר על הון או נכסים שהם מחזיקים בחו"ל בחשבונות בנק זרים ואשר לא דווחו עליו. בתמורה לגילוי המידע על הנכסים וההכנסות שלא דווחו כדין, מוסר המידע זוכה להקלות מדהימות מרשות המסים כמפורט להלן, ובמיוחד מובטח לו חסינות מהליך פלילי.

עד היום הוגשו מעל 200 בקשות לגילוי מרצון לרשות המסים. רשות המסים סבורה כי קיימים עוד עשרות אלפי חשבונות בנק בחו"ל שנתפתחו על ידי ישראלים מבלי לדווח על כך כדין לרשויות המס. בהתאם להערכות, ישראלים מחזיקים יותר מחמישים מיליארד דולר בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל.

מסלול אנונימי

בנוסף להארכת הזמן להגשת בקשות רגילות במסגרת נוהל גילוי מרצון, רשות המסים תאפשר גם מסלול "גילוי מרצון אנונימי" אשר יאפשר לנישומים לפנות לרשות המסים ולברר את מצבם מבלי לחשוף את שמם. עד היום, רשות המסים סירבה לבחון בקשות לגילוי מרצון אשר הוגשו באופן אנונימי.

במסגרת המסלול האנונימי, יש למסור מידע ביחס לחשבון הבנק בחו"ל, ובין היתר את סכום ההון שנצבר בחו"ל, את סוגי ההכנסות שנצברו על פני השנים, את מקור ההון בחו"ל ועוד. כמו כן, יש לפרט את רשימת המסמכים המצויים בידיו של הפונה שיש בהם להוכיח את הצהרותיו שפורטו לעיל, והכל ללא ציון פרטים מזהים של הפונה בשלב זה. בנוסף יידרש הפונה לציין את מקום משרד השומה בו מתנהל תיקו האישי ובהעדר תיק כאמור, את מקום מגוריו הקבוע. הפנייה האנונימית תועבר לטיפול במשרד השומה הרלבנטי מול עורך דינו על מנת להעריך את חבות המס הנובעת מהבקשה.

למרות שהמסלול לגילוי מרצון במסלול האנונימי נראה אטרקטיבי, יש בו גם חיסרון מהותי. אם בתקופה שבה הרשות בוחנת את הבקשה האנונימית נפתחה נגד הנישום חקירת מס סמויה או גלויה, התהליך האנונימי לא יקנה כל הגנה מפני העמדה לדין.

האם כדאי להגיש בקשה?

מי שמגיש בקשה לגילוי מרצון בזמן, זוכה להקלות מדהימות במסגרת הוראת השעה. מי שלא ינצל את "חלון ההזדמנויות", עשוי לגלות את ידה החזקה של רשות המסים. רשות המסים הודיעה כי היא תפעיל נגד מי שלא ידווח על נכסיו והכנסותיו בחו"ל את הסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות לה.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים