גילוי מרצון: הזדמנות לבעלי חשבון בנק בחו"ל

גילוי מרצון|רשות המסים|הנוהל החדש

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: דצמבר 2011
עידכון:  ספטמבר 2014
 
ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל, בלתי-מדווחים, יכולים עכשיו לחשוף את המידע על הכנסותיהם ובתמורה הם יזכו להקלות נדיבות מצד רשות המסים. חשיפת המידע נעשית בהתאם לנוהל חדש אשר פרסמה רשות המסים ל"גילוי מרצון".

שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014

להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

מבוא
גילוי מרצון הוא הליך וולונטרי של גילוי כספים שלא דווחו כדין לרשויות המס. בתמורה לגילוי המידע על הנכסים וההכנסות שלא דווחו כדין, הנישום זוכה ליחס סלחני מרשות המסים, ובמיוחד מאי-העמדה לדין פלילי.

ההנחה היא כי קיימים עשרות אלפי חשבונות בנק בחו"ל שנתפתחו על ידי ישראלים מבלי לדווח על כך כדין לרשויות המס. בהתאם להערכות שונות, ישראלים מחזיקים יותר מחמישים מיליארד דולר בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל.

ישנם סיבות רבות לכך שישראלים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל. לעיתים, מדובר בישראלים שקיבלו ירושה מבני משפחה בחו"ל. במקרים מסוימים חשבונות הבנק נפתחו לפני שנת 2003 בו החלה הרפורמה במס.

בעקבות הרפורמה במס הכנסה מינואר 2003 הפכה שיטת המס בישראל לשיטת מיסוי פרסונאלית לפיה מי כ"תושב ישראל" (יחיד ותאגיד) אמור להתחייב במס בישראל גם על הכנסות שהופקו בחו"ל, ובכלל זה חשבון בנק בחו"ל.

בעיקרון, אחזקת חשבון בנק בחו"ל ללא דיווח עשויה לגרום להעמדה לדין פלילי. במקרה כזה, בעלי החשבון הזר יתבקשו גם לשלם מס בגין הרווחים שנצברו בחשבון כולל ריבית, הצמדה וכן קנסות כבדים. הבעיה היא שתשלום המס, הריבית והקנסות יגרמו לכך שבעלי החשבון בחו"ל יצטרכו לשלם חלק ניכר מהקרן שנצבר בחשבון הבנק בחו"ל. הנוהל החדש של רשות המסים פותר את הבעיה הזאת.

בעקבות פרסום נוהל חדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל, ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בחו"ל החייבים בדיווח לרשות המסים, פנו לרשות המסים על מנת "להכשיר" את הכסף בחו"ל ואולי אף להביאו לישראל.

הפנייה לרשות המסים צריכה להיעשות בזהירות רבה, שכן מדובר בהליך מורכב. יש לבחון היטב את חבות המס לאור דיני המס והאמנות למניעת כפל מס, לרבות לעניין סיווג ההכנסה. כמו כן, במקרים מתאימים, יש לבחון את האפשרות לקיזוז הפסדים ולקבלת זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל. לפיכך, מוצע לבצע את הפנייה באמצעות עורכי דין המומחים בדיני מיסים.

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

שינויים שונים בסביבת המסים הבינלאומית, לרבות היערכות מיוחדת של רשות המסים לחשיפת חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל, גרמו לרשות המסים לנסח נוהל חדש לגילוי מרצון.

נראה כי ההצטרפות של מדינת ישראל כחברה בארגון ה-OECD הוא אחד הגורמים לשינוי המדיניות בישראל ביחס לטיפול בחשבונות בנק זרים בלתי-מדווחים. בהתאם למדיניות החדשה, ישראל חתמה על אמנות למניעת כפל מס חדשות. במסגרת זאת, הושם דגש רב על שיפור סעיף חילופי המידע באמנות המס של ישראל. כמו כן, ישראל החלה לחתום על אמנות מס עם מקלטי מס, כמו פנמה.

ככלל, בקשות לגילוי מרצון מוגשות ומטופלות בהתאם לנוהל לגילוי מרצון מיום 10/4/2005 המכונה הנוהלהקבוע לגילוי מרצון. הנוהל החדש מציע הקלות משמעותיות בהשוואה לנוהל הקבוע. להרחבה בעניין זה, ראו: ההבדלים בין הנוהל הקבוע לנוהל החדש לגילוי מרצון.
שימו לב - רשות המסים אינה מאפשרת הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון
 
הנוהל החדש לגילוי מרצון אינו מושלם 
ישנם מספר נושאים שחסרים בנוהל החדש, כדלקמן:
  • חסרים קריטריונים ברורים לתחולת הנוהל.
  • בנוהל החדש לגילוי מרצון חסרה התייחסות לאפשרות של הנישום להגיש השגה ולערער על החלטת רשות המסים בעניינו.
למרות זאת, עדיין מדובר בהליך משתלם עבור ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק סודיים.
 
להרחבה בנושא הנוהל הקבוע לגילוי מרצון, ראו:

גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר

כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים