רשות המסים מרחיבה את רשת המדווחים  

טופס 5329|מידע|גילוי מרצון|נישום|מודיעין|מיסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2014 

בעקבות מכתבי הדרישה למילוי טופס 5329 של רשות המסים שנשלחו למעל 100,000 ישראלים, התעוררו שאלות יישום שונות. מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, שלחה לאחרונה מכתב הנחיה בעניין זה אל פקידי השומה ברחבי הארץ. כותרת המכתב: מהלך להרחבת רשת המדווחים ‑ הנחיות לפעולה. להלן עיקרי המכתב עם הפנייה למקורות נוספים. 

כללי

בתקופה האחרונה נשלחו על ידי מחלקת המודיעין ברשות המסים עשרות אלפי דרישות למילוי טופס 5329 ("דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל"). דרישות אלו נשלחו לאזרחים שלא הגישו דוחות למס הכנסה או דיווח מקוצר בגין הכנסות משכר דירה, אך לאור נתונים שונים ובדיקות שנערכו, התעורר הצורך בבדיקה האם אזרחים אלו חייבים בדיווח על הכנסותיהם ובהגשת דוח למס הכנסה. 

הנחיות לפעולה

לאור פניות רבות מהציבור ומהלשכות המקצועיות להבהרת סוגיות מסוימות הכרוכות במהלך, להלן הנחיות לאופן הטיפול בדרישות במשרדי השומה:

1.    יש לאפשר לנישומים שקיבלו דרישות, לפתוח תיקים במס הכנסה, במקביל למשלוח תשובותיהם למחלקת המודיעין. ככלל, יש לדרוש הגשת דוחות החל משנת המס 2007 ואילך, ככל שהיו בשנים אלו הכנסות המחייבות בהגשת דוח שנתי.

במקרים בהם נדרש לפתוח תיק רק בשל הכנסות משכר דירה החייבות במס בשיעור של 10% לפי סעיף 122 לפקודה, יש לפתוח לנישום תיק 95 ולדרוש ממנו לדווח ולשלם באמצעות טופס 353 ‑ דיווח מקוצר בגין הכנסות משכר דירה. לצורך הפשטות והיעילות יש להנפיק לנישום שובר אחד לשנת המס 2013, שיכלול את סך המס בגין כל שנות המס עד לשנת 2013, בתוספת ריבית והצמדה כדין, מתום כל שנת מס ועד למועד התשלום. בגין שנת 2014 יש לתת שובר נפרד.

ניתן לדווח ולשלם את המס בגין הכנסות משכר דירה גם באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.

2.    בסמכות פקיד השומה לתת הקלות בקנסות בגין הגשת הדוחות באיחור, במקרים המתאימים.

3.    במקרים חריגים בהם לדעת פקיד השומה התקיימו נסיבות מיוחדות המצריכות טיפול במישור הפלילי, יועבר התיק לעיון והחלטת סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין. 

לאור האמור, מומלץ לכל מי שיש לו הכנסות בלתי מדווחות, לרבות בעלי חשבונות בנק בחו"ל (לדוגמא, בשוויץ), לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הדיווח ותשלום המסים. יש לבחון הגשת בקשה לגילוי מרצון לרשות המסים. 

ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים