גילוי מרצון וטופס 5326

רשות המסים|טופס|חשבון בנק|הצהרה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יוני 2015

רשות המסים הודיעה, בהסתמך על עמדת משרד המשפטים, כי היא לא תאשר לנישומים להיכנס להליך גילוי מרצון, אם היא כבר שלחה מכתב בקשה להצהרה על פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329). מדובר בעמדה בעייתית ביותר אשר ספק אם ניתן להגן עליה משפטית.

להרחבה בנושא הנוהל לגילוי מרצון, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון 

נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

טופס 5329 

מחלקת המודיעין ברשות המסים שלחה בשנת 2014, יותר מ-100 אלף מכתבים לאזרחים אשר התבקשו למלא ולהגיש את טופס 5329 פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה. ברשות המסים בנו פרופיל של נישומים מסוימים שקיים לגביהם חשד שאינם מדווחים על הכנסות וזאת בהתבסס על מספר קריטריונים שונים שנקבעו, לדוגמא בעלי יותר מדירה אחת וכן אזרחים המרבים בנסיעות לחו"ל. בהתאם לנתוני רשות המסים, כ 50% מנמענים לא השיבו למכתב ובעקבות זאת שלחו ברשות מכתב התראה נוסף. נכון ליוני 2015, כ-61,500 איש השיבו על המכתבים. עד כה, נפתחו כ- 15,300 תיקים בעקבות המכתבים, בעיקר ביחס להכנסות משכר דירה. רשות המסים מתכוונת לא לוותר, ובמקרים מתאימים יפתחו בחקירה פלילית.

ראו גם:

האכיפה בנושא טופס 5329

גילוי מרצון, טופס 5329, וחשבונות בנק בחו"ל

התחלת חקירה?

נישום אשר קיבל מרשות המסים דרישה להגשת טופס 5329 - ובו דרישה למילוי דוח פרטים אישיים והצהרה על מקור ההכנסה, וכעבור זמן מגיש בקשה לגילוי מרצון, הרי שסביר להניח כי בקשתו תדחה. נזכיר כי בין יתר התנאים בנוהל לגילוי מרצון, קיימת הדרישה שהפנייה נעשתה בכנות ובתום-לב, וכן כי במועד הפנייה לא נערכת "בדיקה" או "חקירה" ברשות המסים בעניינו של הנישום. לעמדת רשות המסים, המשמעות של משלוח טופס 5329 היא התחלת חקירה בעניינו של הנישום, ולכן בהתאם להוראות הנוהל, הוא כבר אינו יכול להיכנס למסלול גילוי מרצון.

עם זאת, עמדה זאת היא בעייתית, שכן משלוח טופס 5329 סתמי לאנשים מתוך רשימה ארוכה שנעשתה על בסיס מאפיינים שונים, אינה יכול להוות תחילתה של "חקירה" או "בדיקה" על-ידי רשות המסים, ולא ברור כיצד ניתן לשלול מהנישום את הזכות להגיש בקשה בהתאם לנוהל לגילוי מרצון. המונח בדיקה, כמו גם המונח חקירה, קשורים בקשר הדוק לחשד לביצוע עבירה המגיע לידיעת רשות המסים, ולפיכך משלוח טופס 5329 בדרך אקראית, אינה יכולה להוות בדיקה או חקירה. משלוח טופס 5329 נעשה על בסיס הוראות סעיף 135 לפקודה המסמיך את פקידי רשות המסים לדרוש מכל אדם דוח על הון ונכסים שלו ושל בן-זוגו וילדיהם ועל נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמן של אדם אחר, במטרה להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, וברור שהוראות סעיף זה אינן מכוונות להליך פלילי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים