עדכונים בנושא גילוי מרצון - יולי 2016

רשות המסים|גילוי מרצון|דיווח|הכנסות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יולי 2016

רשות המסים הודיעה היום (30 ליוני 2016), על הארכת תוקפו של נוהל גילוי מרצון במסגרת הוראות השעה בנוהל, לרבות לעניין בקשות אנונימיות, עד לסוף 2016, כמפורט להלן. נוהל גילוי מרצון מאפשר לנישומים ישראלים לדווח על הכנסות ונכסים שבבעלותם במהלך השנים ושטרם דווחו כדין לרשות המסים, תוך תשלום המסים המתחייבים לרבות ריבית והפרשי הצמדה. הנוהל לגילוי מרצון מעניק גם חסינות מפני נקיטה בהליכים פליליים כלפי המדווח והסדרת תשלום המס במסגרת השומה האזרחית. במסגרת הארכת המועד, הוחלט גם על החלת הנוהל לגילוי מרצון גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. לעניין זה, ראו: עבירות מיסים כעבירות מקור.

מבוא

נוהל גילוי מרצון שרשות המסים מאפשרת מאז ספטמבר 2014, מעניק הזדמנות מיוחדת לאזרחים המחזיקים בהון בלתי מדווח, לרבות בבנקים בשוויץ ו/או במקלטי מס, לדווח על קיומו של ההון ולשלם את המס בגינו, תוך הימנעות מהליכים פליליים. רשות המסים הודיעה כי במסגרת נוהל גילוי מרצון הוגשו עד כה 5,131 בקשות שחשפו הון לא מדווח של כ-17.5 מיליארד שקל.

בהודעת רשות המסים נכתב בין היתר כי על רקע החקיקה שאושרה לאחרונה בכנסת, לפיה עבירות מס חמורות ייחשבו עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ולאור היענות הגבוהה והצלחתו של נוהל גילוי מרצון ובהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים, החליטה הרשות להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל, עד ליום 31 בדצמבר 2016. נציין כי בספטמבר 2015 הוארך הנוהל בפעם הראשונה עד סוף יוני 2016.

המשמעות של הארכת נוהל גילוי מרצון היא חשובה במיוחד למגלים הון במסלול האנונימי. בהתאם למסלול האנונימי בנוהל הגילוי מרצון, ניתן לנהל משא ומתן אנונימי מול רשות המסים באמצעות עורך דין, כשלאחר ניהול המשא ומתן ניתן לבחור אם להיענות להסכם, לדווח על ההון ולשלם את המס הנדרש, או שלא להיחשף אך להסתכן בכתב אישום פלילי. כ-60% מהבקשות בנוהל הגילוי מרצון הוגשו במסלול זה.

ראו גם:

הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה

עבירות מס כעבירות מקור

רשות המסים הגיעה לסיכום עם משרד המשפטים בעניין הארכת הנוהל לגילוי מרצון ובכלל זה גם הרחבת ההוראות כך שיכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הן עבירות המס עליהן חל הנוהל. רשות המסים אמורה לפרסם בימים הקרובים תיקון נוהל הגילוי מרצון בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים.

ההארכה של הנוהל לגילוי מרצון היא על רקע החקיקה שאושרה בכנסת לאחרונה, לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. התיקון לחוק קובע כי כל עבירת מס חמורה וכל פעילות בכספים שמקורם בעבירות מס ייחשבו גם כעבירה פלילית. המשמעות היא שמי שמעלים מס במכוון ייחשב כמי שביצע עבירה של הלבנת הון, שהעונש עליה חמור יותר והיא מאפשרת לחלט את רכוש העבריינים. כמו כן, יהיה ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים.

לעדכונים נוספים בנושא גילוי מרצון, ראו:

עדכונים בנושא גילוי מרצון - אפריל 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ינואר 2016
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

טואול - בניית אתרים