עדכון נוהל גילוי מרצון בארצות הברית  

תכנון מס|חשבון בנק|דיווח|הסתרה|מידע|נוהל|שינוי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2014 

בארצות הברית מתכוונים לעדכן את נוהל גילוי מרצון לגבי הכנסות ויתרות בחשבונות בנק המוחזקים על ידי US Persons מחוץ לארה"ב. מטרת הנוהל לגילוי מרצון לעודד מי שנחשב כאזרח אמריקאי לדווח על חשבונות בנק בלתי מדווחים שהוסתרו מחוץ לארה"ב. נוהל גילוי מרצון או באנגלית - Offshore Voluntary Disclosure Program, כולל אפשרויות שונות לגילוי ומצריך מיומנות רבה.

הנוהל לגילוי מרצון האמריקאי אשר פורסם בשנת 2009 עודכן מספר פעמים בשנים 2011-2013, וכעת הוא עומד בפני עדכון חדש כמפורט להלן. בשנת 2009 התוכנית לגילוי מרצון הציעה קנס בשיעור של 20%, והגשת דוחות מתקנים 5 שנים. בשנת 2011 התוכנית לגילוי מרצון הציעה קנס בשיעור של 25%, והגשת דוחות מתקנים 7 שנים. בעקבות הצעות ייעול שונות, בשנת 2011 התוכנית לגילוי מרצון הציעה קנס בשיעור של 5% לנישומים מסוימים, ובפרט לאמריקאים הגרים במדינות אחרות. בשנת 2012 התוכנית לגילוי מרצון הציעה קנס בשיעור של 27.5%, והגשת דוחות מתקנים 8 שנים.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

הצלחת ההליך

הליך גילוי מרצון בארצות הברית הצליח יחסית, שכן עד היום כ 45,000 אזרחי ארה”ב דיווחו על חשבונות בנק בחו"ל. ההערכה היא כי במסגרת הליך גילוי מרצון ההכנסות ממסים שהתקבלו מהמדווחים עומד על 6 מיליארד דולר ארה"ב, כולל ריביות וקנסות. 

ישנם סיבות מגוונות להצלחת הליך הגילוי מרצון בארצות הברית. אנשים מתחילים להבין כי העולם השתנה לבלי היכר וקשה להסתיר חשבונות בנק בלתי מדווחים, ובפרט במקלטי מס אשר אינם שומרים על סודיות כמו בעבר. העברת מידע בין מדינות הפכה לנורמה מקובלת, וכיום העולם הפיננסי הולך לכיוון של חילופי מידע אוטומטי. מנגד, אנשים הפועלים באמצעות תכנון מס לגיטימי אמורים להיות מוגנים, ובלבד שהם פועלים בהתאם לייעוץ משפטי עדכני ומחזיקים בחוות דעת משפטית

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס
להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס 

נוהל חדש בדרך

רשות המסים בארצות הברית ה -IRS  שקול לעדכן בקרוב את נוהל גילוי מרצון. הכוונה היא לערוך שינוי בנוהל גילוי מרצון על מנת לאפשר לאזרח ארה"ב שהוא תושב במדינה אחרת, לבצע דיווח במסגרת נהלי הגילוי מרצון, מבלי להיות חשוף לקנסות בסכומים ניכרים. שינוי בנוהל גילוי מרצון ישפיע ללא ספק על עשרות אלפי ישראלים שהם אזרחי ארצות הברית (אך גרים בישראל), ויאפשר להם להיכנס לנוהל בעלויות סבירות יותר מבעבר. 

השינוי בנוהל גילוי מרצון בארצות הברית הוא בשורה חיובית לאור העובדה כי במסגרת הסכם ה- Foreign Accounts Tax Compliance Act שחתמה ישראל עם ארה"ב והחקיקה החדשה בעניין זה, יועבר מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. 

להרחבה בעניין ה-FATCA, ראו:
העברת מידע בין ישראל לארצות הברית 
דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב 
חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act 
בחינת יישום ה-FATCA בישראל 
יישום חקיקת ה-FATCA
הסכם בין ישראל לארה"ב בנושא חשבונות בנק
הנחיית המפקח על הבנקים בעניין ה- FATCA 

לאור כוונת רשות המסים בארצות הברית לבצע הקלות בתוכנית לגילוי מרצון וכן לאור שינויי החקיקה הצפויים והתחלת איסוף מידע בנקאי על לקוחות, מומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים, לשקול הסדרת הדיווח ותשלומי המסים, בין היתר, באמצעות פנייה לרשות המסים ה-IRS במסגרת הליך גילוי מרצון. גם בישראל, קיימת תוכנית לגילוי מרצון, ומשרדנו מטפל בהגשת בקשות בעניין זה וייצוג לקוחות.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים