יישום חקיקת ה-FATCA

ארצות הברית|חשבון בנק|אזרח|W9

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2013

ישראלים רבים שהם בעלי אזרחות אמריקאית או גרין קארד, ובבעלותם חשבון בנק בישראל, עשויים בקרוב להיות מדווחים לרשויות המס בארצות הברית. הדיווח לרשות המס בארצות הברית תעשה בהתאם לחקיקה אמריקאית חדשה יחסית, המכונה Foreign Account Tax Compliance Act או בקיצור - FATCA.

חקיקת ה-FATCA מחייבת גופים פיננסיים זרים (Foreign Financial Institutions), ובכלל זה בישראל, לחתום על הסכמים עם רשות המסים בארצות הברית. בחקיקה נקבע על כל הגופים הפיננסיים הזרים להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המיסים האמריקאית לא יאוחר מה- 30.6.2013.

בהתאם להסכמים אלה, הבנקים ימסרו מידע אודות בעלי חשבון שהם אזרחי ארצות הברית, וכן חשבונות של חברות זרות (חברות לא אמריקאיות), לרבות חברות ישראליות, שבהם קיימת אחזקה משמעותית של בעלי מניות אמריקאיים. בנק אשר לא יעביר את המידע הנדרש לרשות המיסים, יהיה כפוף לניכוי מס במקור של 30% מהתקבולים ברוטו של אותו הבנק בשוק ההון בארצות-הברית, בין שמדובר בתקבולים של הבנק (נוסטרו) ובין של לקוחותיו.

הממשל האמריקאי הודיעה לאחרונה על התקדמות במגעים עם הרשויות בישראל בנוגע ליישום כללי FATCA. כמו כן, הממשל הודיע על דחייה של מועד התחילה של משטר מס הכנסה הקבוע בכללי FATCA, עד לתחילת שנת 2014. מועד התחילה של הוראות ניכוי מס במקור עבור מוסדות בנקאיים הוא ינואר 2017.

יישום החקיקה:
 
להלן לוח זמנים ליישום החקיקה: 
  • ינואר 2014 - בנקים זרים יידרשו למסור את שמות של בעלי חשבון בנק אמריקאיים, כתובות מגורים, מספר חשבון בבנק והיתרה בחשבון.
  • ינואר 2016 - בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי ההכנסות של בעלי חשבון בנק האמריקאיים.
  • ינואר 2017 - בנקים זרים יידרשו למסור, בנוסף למידע כאמור, פירוט לגבי כל העסקאות של בעלי חשבון בנק האמריקאיים.

נכון להיום, מדינת ישראל טרם חתמה על הסכם עם הרשויות בארצות הברית בעניין זה. מאידך, חמש מדינות אירופאיות - צרפת, בריטניה, ספרד, איטליה וגרמניה - חתמו על הסכם בנושא FATCA ובכך חסכו מכל בנק במדינה להגיע להסדר נפרד עם רשויות המס האמריקאיות.

מוסד פיננסי המקבל עליו את כללי FATCA מתחייב למעשה להתחיל בתהליך של זיהוי לקוחות על פי שבע אינדיקציות מחייבות, כדלקמן:

· אזרחות או תושבות אמריקאית או בעל גרין קארד

· מי שנולד בארה"ב

· כתובת החשבון בארה"ב

· הכתובת היחידה שיש לחשבון הינה "in care of" או "hold mail"

· הוראות קבועות בחשבון להעברת כספים לזכות חשבון בארה"ב

· ייפוי כח או זכות חתימה בחשבון למישהו עם כתובת אמריקאית

· מספר הטלפון המשויך לחשבון הינו בארה"ב

ברגע שמוסד פיננסי מזהה אדם כאמריקאי או 'פוטנציאל לאמריקאיות' לפי אחת האינדיקציות כאמור, הוא חייב לפנות לאותו לקוח ולתשאל אותו לגבי ה'אמריקאיות' שלו. במקרה שהתשובה מעלה שמדובר באמריקאי, המוסד הפיננסי יבקש מהלקוח לחתום על טופס מיוחד (9-W) המאשר כי אותו אדם ממלא את חובותיו כלפי שלטונות המס האמריקאים. בטופס ה 9-W הלקוח אמור למלא בין היתר את מספר משלם המס שלו. בנוסף, הלקוח יתבקש לחתום על כתב ויתור על סודיות בנקאית – חתימה שתאפשר לבנק להתחיל לדווח לרשות המס האמריקאית על כל פעולותיו וחשבונותיו. בהתאם לכללי FATCA אם מוסד פיננסי ניתקל בלקוח עם אינדיקציה חיובית לאמריקאיות אך הוא אינו מוכן לשתף פעולה, היינו לחתום על טופס 9-W או להוכיח שאיננו אמריקאי, יש לנכות לאדם זה במקור 30% מכל תקבול שיגיע אליו ממקור או מנכס אמריקאי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט