עדכונים בנושא גילוי מרצון - נובמבר 2015

אנונימי|מסלול|בנק|הון שחור|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2015 

התפתחויות אחרונות בנושא חילופי מידע בינלאומיים בענייני מסים, לרבות תיקוני חקיקה, וכן מידע שדולף מחקירות בנקים בשוויץ, יגרמו לעלייה ניכרת בהיקף הבקשות לגילוי מרצון שיוגשו לרשות המסים בתקופה הקרובה. בטור זה אתייחס לחלק מהתפתחויות האלה וההשפעות על ישראלים בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל, אשר צפויים להגיש בקשות לגילוי מרצון כדי להימנע מהליכים פליליים ולהקטין את חבות המס הכוללת. חשוב להיות ערים לכך כי קיימים קשיי יישום שונים בנוהל גילוי מרצון, כפי שעולים מהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 65א', אוקטובר 2014.

לעדכונים נוספים בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ספטמבר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – אוגוסט 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יולי 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – יוני 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - מאי 2015

חילופי מידע עם רשויות מס זרות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה את הצעת חוק אשר פוצלה מחוק ההתייעלות הכלכלית (חוק ההסדרים) לבקשת משרד האוצר ושנועדה לאפשר לרשות המיסים לחתום על הסכמים מיוחדים לחילופי מידע עם מדינות ו/או טריטוריות ברחבי העולם.

בעיקרון, מידע על חשבון בנק בלתי-מדווח מחוץ לישראל, ובכלל זה חשבון בנק לא-מדווח בשוויץ, יכול להגיע לרשות המסים בדרכים שונות, ובכלל זה באמצעות שימוש בסעיף 26 לאמנות למניעת כפל מס. כעת, לאחר אישור החוק, יתאפשר לרשות המסים לחתום על הסכמים מיוחדים לחילופי מידע, לדוגמא, עם מקלטי מס. כך ניתן יהיה לקבל מידע גם ממדינות שאין עמהן אמנת מס.

הצעת החוק לחילופי מידע עם רשויות מס זרות פוצלה מחוק ההתייעלות הכלכלית כדי לעמוד בהתחייבויות שניתנו לארגונים בין לאומיים שונים, לרבות הגלובל פורום לשקיפות וחילופי מידע (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) שפועל בחסות ה-OECD, וכן על-מנת ליישר קו עם המדינות החברות בארגון ה- OECD. להרחבה, ראו: חילופי מידע עם רשויות מס זרות

ראו גם:

ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD להחלפת מידע
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק

חקירת הבנקים בשוויץ מובילה לישראל
יותר מ-40 בנקים שוויצריים הגיעו, נכון להיום, להסדרים עם רשות המסים בארצות הברית (Internal Revenue Service), זאת בתמורה למסירת מידע על בנקים ומתווכים אחרים שסייעו בהעלמות מס, וכך מגיעים, בין היתר, לבנקים בישראל. בנקים שוויצרים רבים נוספים עומדים בתור לחתום על הסדרים דומים. במסגרת ההסדרים עם הבנקים בשוויץ, החוקרים בארצות הברית מטעם רשות המסים מקבלים מידע רב אשר יכול לשמש לבניית תיקים נגד אנשים ומוסדות במדינות אחרות, כמו ישראל. אין זה סוד כי חשבונות בנק רבים בשוויץ נסגרו החל משנת 2008, השנה שבה ארצות הברית החלה לרדוף אחר הבנקים בשוויץ, והכסף הועבר לבנקים אחרים ברחבי העולם ובין היתר להונג קונג, סינגפור, קפריסין וישראל. להרחבה בעניין זה, ראו: חקירת הבנקים בשוויץ מובילה לישראל


העברת מידע בענייני מס ואכיפה בינלאומית
יישום חילופי מידע אוטומטיים בין ישראל למדינות רבות בעולם בהתאם לתקן החדש של ארגון ה-OECD, בשנים הקרובות, מעורר שאלות ביחס לאפשרויות האכיפה הנובעות מאיסוף המידע. הליכי היישום של חילופי מידע אוטומטיים בישראל כבר החלו, לרבות קידום שינויי חקיקה מהותיים בפקודת מס הכנסה. מדובר בהליכי יישום מורכבים, הכוללים גם הכנה והטמעה של פונקציות שונות במערכות המחשוב של המוסדות הפיננסיים ובעיקר הבנקים, ובמערכות המחשוב של רשות המסים. הניסון עם ארצות הברית ליישום הסכם ה-FATCA משמש כאבן בוחן לקראת יישום התקן הבינלאומי לחילופי מידע אוטומטיים של ארגון ה-OECD.

זאת ועוד, בשנים הקרובות צפויים שינויים דרמטיים בדיני המס במטרה להבטיח אכיפה יעילה של חוקי המס בזירה הבינלאומית. ברור כי ככל שהאכיפה תגבר כך יפחתו חשבונות הבנק הבלתי מדווחים, ויגדל התמריץ להגשת בקשות לגילוי מרצון.  להרחבה בעניין זה, ראו: העברת מידע בענייני מס ואכיפה בינלאומית

יישום של נוהל גילוי מרצון
היישום של נוהל גילוי מרצון על ידי רשות המיסים סובל מקשיים רבים ובעיות חוקתיות שונות. ניתן ללמוד מכך, בין היתר, מהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 65א', אוקטובר 2014 בנושא נוהל גילוי מרצון,  והיישום הבעייתי על ידי רשות המסים. כך לדוגמא, בנוהל גילוי מרצון לא נקבעו קריטריונים הנוגעים לנסיבות עברות המס, שלפיהם ייקבע אם להקל על המבקש או להחמיר עמו בקביעת גובה הקנסות שיוטלו עליו. כמו כן, בנוהל גילוי מרצון לא נקבעה חובת ההנמקה בכתב על ידי סמנכ"ל החקירות והמודיעין ברשות, לאישור או לדחייה של בקשה לגילוי מרצון. זאת ועוד, רשות המסים טרם פעלה לעיגון נוהל גילוי מרצון בחקיקה.

סוגיה נוספת נוגעת לקיזוז הפסדים ביחס להכנסות המדווחות במסגרת בקשות לגילוי מרצון. רשות המסים הבהירה כי במסגרת הוראת השעה בנוהל לגילוי מרצון אשר מטרתה לעודד את הגילוי ביחס לרכוש ולהכנסות שהופקו מחוץ לישראל ולסיים בהצלחה את הטיפול בבקשות, לרבות הבקשות האנונימיות, יש למנוע ייבוא הפסדים מחוץ לישראל, קיזוזם כנגד ההכנסות המדווחות בישראל ושחיקת בסיס המס המדווח בישראל. אולם, רשות המסים הבהירה כי היא תאפשר קיזוז הפסדים מחוץ לישראל שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, הנובעים מההון בחו"ל עליו הוצהר בהליך זה וביחס לשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי בלבד ובהתאם לשיטת הקיזוז הקבועה בפקודת מס הכנסה.

להרחבה בעניין זה, ראו: יישום נוהל גילוי מרצון

להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראומדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראוהמדריך לתכנון מס 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראומקלטי מס - המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

 

טואול - בניית אתרים