מדריך הטבות מס

עידוד השקעות|תכנון מס|תיקון 68

מטרת המדריך להטבות מס לסייע ליזמים, משקיעים, עו"ד, רו"ח ולכל המעוניין בניצול יעיל של הטבות המס לעידוד השקעות. המאמרים במדריך סוקרים בין היתר אסטרטגיות לתכנון מס, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
לינקים למקורות בנושא החוק לעידוד השקעות הון: 
החוק לעידוד השקעות הון -מבוא
המטרות של החוק לעידוד השקעות הון
רקע כללי לחוק לעידוד השקעות הון
תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון
תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון  - בעקבות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012
השינויים העיקריים בתיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון
שיעורי מס החברות בחוק לעידוד השקעות הון
מס חברות מופחת לחברות תוכנה
החלטות מיסוי של רשות המיסים בנושא הטבות מס בחוק לעידוד השקעות הון
הטבות מס בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012
חוזר בנושא תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון
ביטול הטבות במס לחברות למסחר בינלאומי: תזכיר חוק
תיקון סעיף 18א לחוק עידוד השקעות: תיקון 70 לחוק
כ.צ.ט ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
הטבות מס לייצוא עקיף
פרשת מדינול: הכנסה פירותית או רווח הון?
פעילות ייצורית לקבלת הטבות מס

חברה תעשייתית לעניין הטבות מס

תכנון מס למפתחי אפליקציות

הטבות מס לחברות תוכנה עם מעט עובדים
תקנות יצואן עקיף

ניכוי השקעה כהוצאה
מדריך למיסוי רווחים כלואים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד
logo בניית אתרים