פרשת מדינול: הכנסה פירותית או רווח הון?

הטבות מס|הכנסה מוטבת|בית משפט|הסכם|פיצוי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2015

האם פיצוי מחו"ל בגין הפרת חוזה, המשולם לחברה הזכאית בעיקרון להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, תיחשב כהכנסה מוטבת? סוגיה זאת נבחנת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי השופט מגן אלטוביה, בסכסוך המתוקשר בין חברת מדינול לרשות המסים.

רקע עובדתי

מדינול, חברה ישראלית, טענה כי בוסטון סיינטיפיק (Boston Scientific), חברה אמריקאית, שהייתה שותפתה לשיווק סטנטים ללב, החליטה לייצר ולשווק סטנטים משל עצמה, תוך הפרת ההסכם בין הצדדים. מדינול טענה למעשה כי בוסטון סיינטיפיק גנבה את הטכנולוגיה שלה והשתמשה בה במפעל לייצור סטנטים שהיא הקימה באירלנד. מדינול תבעה מבוסטון פיצוי. לאחר התדיינות משפטית ארוכה, בית משפט בניו-יורק קבע כי הפרת ההסכם נעשתה שלא בתום לב, וכי מדינול תהיה זכאית לקבל תמלוגים מבוסטון על הסטנטים שהיא מכרה באופן עצמאי. השופט חייב את בוסטון סיינטיפיק בתשלום פיצוי של כ 750 מיליון דולר למדינול.

הכנסה פירותית או רווח הון?

המחלוקת בין רשות המסים לבין מדינול היא בשאלה, האם הפיצוי בסך 750 מיליון דולר ייחשב כפיצוי הוני ששולם לחברה בגין פגיעה בעסקיה, ולכן לא יכול להיחשב כהכנסה מוטבת של החברה, או שמדובר בתשלום שצריך להיחשב כהכנסה מוטבת לפי חוק עידוד השקעות הון.

רשות המסים טוענת כי הפיצוי שקיבלה מדינול מבוסטון סיינטיפיק לא יכול להיכנס לגדר חוק עידוד השקעות הון, שכן הטבות המס למפעלים מאושרים ניתנים למפעלים שפועלים בארץ, כאשר תכלית החוק היא עידוד השקעות ותעסוקה בישראל. לטענת רשות המסים, במקרה של מדינול מדובר בפיצוי שניתן על הפרת פטנט שבוסטון סיינטיפיק השתמשה בו בחו"ל וכי אין קשר בין זה לרווחי החברה בישראל.

מאידך, מדינול טוענת כי היא זכאית ליהנות מהטבות המס שכן ההסכם שנכרת בינה לבין בוסטון סיינטיפיק, קובע מפורשות כי הפיצוי בסך 750 מיליון דולר הוא עבור רווחים מסחריים שמדינול הייתה מפיקה מייצור של סטנטים ומכירתם לידי בוסטון סיינטיפיק.

מי צודק בויכוח?

מדובר בסוגיה משפטית-מיסויית לא פשוטה. השאלה הבסיסית היא עבור מה קיבלה מדינול את הפיצוי? ההסכם בין מדינול לבוסטון אמנם שופך אור בסוגיה זאת, אך הוא אינו סוף פסוק. יש לברר תחילה האם הפיצוי מבטא מכירה של נכס או מהווה הכנסה שנשללה. ככל שמדובר בהכנסה שנשללה, הרי שטענת מדינול בעניין זה עשויה להתקבל. טיעון מעניין אחר אשר עשוי לאפשר ליהנות מהטבות המס הוא שהתשלום נועד לפצות על מערך שיווק שנהרס.

מדינול מסרבת לפשרה

חברת מדינול ורשות המסים ניסו מספר פעמים להגיע להסכמה באשר לשיעור המס שיחול על הפיצוי שקיבלה החברה, אך ללא הצלחה רבה. רשות המסים דרשה ממדינול מס רווח הון בשיעור שבין 20% ל-30% מהפיצוי שקיבלה, כאשר המשמעות היא תשלום מס של בין 150 ל-225 מיליון דולר. אולם מדינול סירבה לכך וטענה כי היא זכאית לפטור ממס או לחילופין לשיעורי מס חברות נמוכים שכן הפיצוי שקיבלה צריך להיחשב כהכנסה ממפעל מאושר, ולפיכך צריך להיכנס לתחולתו של החוק לעידוד השקעות הון.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים