החוק לעידוד השקעות הון - מבוא

תיקון 60|תיקון 68|פטור ממס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2009

מדינת ישראל מעודדת השקעות בכך שהיא מעניקה הטבות שונות למפעלים, בין היתר, באמצעות החוק לעידוד השקעות הון (להלן - החוק). מטרות החוק מוגשמות על-ידי הטבות שונות כמפרט להלן. במהלך השנים, החוק תוקן עשרות פעמים. השינויים החשובים ביותר לחוק נעשו בתיקון 60 לחוק, וכן בתיקון 68 לחוק.

הממשלה, באמצעות החוק לעידוד השקעות הון, מאפשרת למשקיעים לבחור בין שני מסלולים עיקריים: במסלול הראשון, הממשלה מאפשרת למשקיעים לקבל מענקים בשיעור מההשקעה בפועל. במסלול השני, נהנה מפעל מפטור ממס חברות על ההכנסה הבלתי מחולקת. חברה המחלקת רווחים מחויבת במס חברות מופחת.

הגוף שהופקד על הגשמת מטרות החוק הוא מרכז ההשקעות, שבאחריות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. מרכז ההשקעות הוא גורם סמך של משרד התעשייה והמסחר אם כי האחריות לביצוע החוק הוטלה על שרי האוצר והתעשייה והמסחר יחדיו.

בהתאם לסעיף 6 לחוק, למרכז ההשקעות יהיו שלוש רשויות:

(1) מנהל המרכז (להלן - המנהל);

(2) מינהלת המרכז (להלן - המינהלה);

(3) מועצת המרכז (להלן - המועצה).

תפקידה של מינהלת מרכז ההשקעות, אשר חברים בה נציגים של משרדי הממשלה, הוא לבחון את הבקשות המוגשות למענקים או להטבות מס ולהחליט אילו בקשות לאשר. לאחר אישור הבקשה אמור להיות מעקב אחר ביצוע ההשקעות והעמידה בתנאים שנקבעו באישור שניתן לתוכנית ההשקעות, כגון עמידה ביעדי תעסוקה, מכירות ויצוא מינימליים.

בנוסף לתפקיד המינהלה באישור תוכניות, החוק קובע כי על המינהלה "ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון-חוץ והון מקומי ולמען עליית משקיעי-הון וקליטתם בישראל, ולדאוג ליצירת התנאים הדרושים לכך".

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים