פעילות ייצורית לקבלת הטבות מס

החוק לעידוד השקעות הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2008

"מפעל תעשייתי", הוגדר בחוק לעידוד השקעות הון כמי שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית. בפסק דין רעיונות בע"מ נקבעו מבחנים לצורך הקביעה האם מתקיימת בנכס "פעילות ייצורית", כדלקמן:

(1) יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר - פעילות הייצור המקובלת בשפת היום-יום בתעשייה ובחרושת: הפיכת חומר גלם למוצרים. מבחן זה הוא טוב ויעיל אך אין הוא מבחן-בלעדיו אין. מבחן חלופי הוא למשל טיבו של תהליך הייצור, טיבן של המכונות במפעל, היקף פעילותו הכלכלית של המפעל וכיוצא באלה. כמו כן, בע"א 403 /66 החברה הא"י לקרור והספקה בע"מ נ' פקיד השומה פ"ד כ(4) 747, קבע כב' השופט ויתקון שבתי קירור הם מפעל תעשייתי, היות ועל ידי הקירור משנה המוצר המאוחסן בבית הקירור את אופיו, וכי "אין לראות בייצור רק פעולה אוריגינלית של עשיית יש מוחשי מחומרי גלם מוחשיים".

(2) היקף השימוש במוצר המוגמר - פעילות תיחשב כייצורית אם המוצר נועד לשימוש הציבור הרחב, ולא תיחשב ככזו אם היא נועדה ללקוח שהזמינה. המבחן הוא כעיקרון, השימוש שנועד למוצר, הענקת הערך למוצר מעבר לערכו עבור המזמין או "הנהנה הראשוני" לבדו.

(3) המבחן הכלכלי, מבחן השבחת הנכסים - פעילות ייצורית היא כל עשייה בטובין, כולל כל חומר מוחשי, אשר משביחה את הערך הכלכלי של אותם טובין וחומר אף אם אינה מביאה עימה כל שינוי בצורה.

(4) מבחן על דרך ההנגדה או מבחן מרכז הפעילות - יש לבחון האם הפעילות המדוברת מנוגדת לפעילות של מתן שירותים- האם הפעילות נמשכת אל מרכז הגראוויטציה של פעילות ייצורית או אל זו של מתן שירותים.

בפסק דין רעיונות בע"מ צוין כי בצידם של המבחנים העקרוניים הנ"ל הוסיפה ההלכה וקבעה מבחנים לסוגי פעילויות ספציפיים, כגון הכרעות הפסיקה בנושא פעילותה של הוצאה לאור מזה ופעילותן של חברות לעיבוד נתונים מזה; בעוד שפעילותה של הוצאה לאור של ספרים הוכרה כעיקרון כ"פעילות ייצורית", פעילותן של חברות לעיבוד נתונים לא הוכרה כעיקרון כ"פעילות ייצורית".

גם בעמ"ה 177/83 דטה מיכון ירושלים נ' פקיד שומה ת"א 5 (לא פורסם), דובר על חברות העוסקות בעיבוד נתונים ובהכנת תוכנות, כאשר המוצר הסופי התקבל בצורת דוחו"ת מודפסים הכרוכים לחוברות או על גבי סרט מגנטי, דיסק או דיסקט. כב' השופט א' הגין קבע שם, כי פעילותן של החברות אינה עונה אף על המבחן המורחב של "פעילות ייצורית". על פעילותן של החברות אמר כב' השופט הגין:

"האם פעילות זו היא שירות או ייצור? נראה לי כי פעילות אשר מיסודה ובמקורה היא בגדר שירות הרי היא תישאר בגדר שירות אף אם היא תיהפך לתעשיה בזאת שהשירות יינתן או יופעל במכונות ויהיו אלה מכונות מורכבות ומתוחכמות ביותר. עדיין תהא זו בגדר תעשיית שירותים ולא פעילות ייצורית... שירות נשאר שירות. .. במקרה זה המכונות החליפו אלף פקידים ולא עובדי יצור. מהות הפעילות של המכונות זהה למהות הפעילות של הפקידים, זו וזו עבודות שירות." המומחה מטעם החברות תיאר את תהליך עיבוד הנתונים והדגיש שם את העובדה כי "בסוף התהליך נמסר ללקוח דיסק, והדיסק הוא דבר מוחשי. אולם הדיסק אינו אלא הכלי שבאמצעותו מועברת אותה אינפורמציה. ואין המערערות מייצרות דיסקים...".

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים