החלטות מיסוי של רשות המיסים - הטבות מס

 חברות זרות|חברות הייטק|אינטרנט| טכנולוגיה

 
תקצירי החלטות המיסוי אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המבוסס על החלטות המיסוי, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.  
להשלמת התמונה, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס 
רשימת ההחלטות 

ראו גם:

הטבות מס להשקעה בחברת הייטק - התרת השקעה במניות כהוצאה
הטבות מס לחברות הייטק - הפחתת רכישת מניות כהוצאה
חוזרי רשות המסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של החלטות המיסוי ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים