הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

חברה|תיירות|תוכנה|השקעות הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2015 

רשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 8769/15 בנושא הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה. הבקשה הייתה לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא מפעל תעשייתי כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים.

ראו גם:
החלטות מיסוי של רשות המיסים בנושא הטבות מס בחוק לעידוד השקעות הון
שיעורי מס החברות בחוק לעידוד השקעות הון

העובדות:

1.    חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה לשיווק והפצה של חבילות תיירות ונופש (להלן: "התוכנה"). החברה מעניקה זכות שימוש בתוכנה לחברה קשורה אשר משווקת את חבילות הנופש והתיירות באמצעות התוכנה מחוץ לישראל (להלן: "החברה המשווקת"). החברה המשווקת אינה מעסיקה כלל עובדים וכל פעילותה מבוצעת באמצעות עובדי החברה.

2.    החברה המשווקת משלמת לחברה בגין זכות השימוש בתוכנה וכן בגין שירותי השיווק המבוצעים על ידי עובדי החברה.

3.    החברה מעסיקה 15 עובדי פיתוח וכ-100 עובדי מכירות ושיווק עבור החברה המשווקת.

פרטי הבקשה:

לאשר כי מפעל של החברה הינו "מפעל תעשייתי" וכן שהכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה הן "הכנסה מועדפת" בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.    נקבע כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" מאחר ועיקר פעילותה של החברה אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת באמצעות תוכנה המפותחת בחברה.

2.    נקבע שהכנסותיה של החברה אינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממכירת שירותי תיירות ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה וזאת משום שהתוכנה משמשת פלטפורמה המהווה כלי באמצעותו מספקת החברה ללקוחותיה במישרין ו/או בעקיפין שירותי תיירות.

ראו גם:

מס חברות מופחת לחברות תוכנה

פעילות ייצורית לקבלת הטבות מס

חברה תעשייתית לעניין הטבות מס

להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט