הטבות מס לחברות תוכנה

עידוד השקעות הון|מפעל תעשייתי|מפעל מועדף|הכנסות

החלטת מיסוי 6644/11, עוסקת בהטבות מס לחברת תוכנה אשר מפתחת, מקימה ומתחזקת אתרי אינטרנט הקשורים למערכות הלקוח. להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס. להלן החלטת המיסוי:

 
העובדות

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בייצור תוכנה לתחום התיירות (להלן: "התוכנה").

2. כחלק מהטמעת התוכנה אצל לקוחותיה, החברה מפתחת, מקימה ומתחזקת אתרי אינטרנט הקשורים למערכות הלקוח (החברה אינה קשורה בכל צורה שהיא לפרסום ושיווק הקשורים לתחום התיירות).

3. במהלך הקמת אתר האינטרנט עבור הלקוח, החברה נעזרת במעצבי אתרי אינטרנט (עובדי החברה או מעצבים חיצוניים).

4. מודל ההכנסות של החברה נגזר כאחוז מהגידול במחזור המכירות של לקוחותיה הנובע מהשימוש של המזמינים באמצעות אתרי האינטרנט בהם משולבת התוכנה (להלן: "מודל ההכנסות").

5. בנוסף, החברה מספקת שירותי פיתוח (על בסיס שעות) וכן תחזוקת מנוע הזמנות עבור חברות בנות קשורות (להלן: "שירותי פיתוח ותחזוקה").

 
פרטי הבקשה

1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון (כנוסחו לאחר תיקון מס' 68 לחוק לעידוד השקעות הון).

2. לאשר כי הכנסות המפעל הן "הכנסות מועדפות" הזכאיות להטבת המס.
 
החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף", כהגדרתם בסעיף 51 לחוק.

2. נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק לגבי ההכנסה (על פי מודל ההכנסות) הנובעת משימוש המזמינים באתרי האינטרנט של לקוחותיה בהם משולבת התוכנה.

3. נקבע כי פעילות הקשורה לעיצוב אתר האינטרנט אינה מהווה פעילות מועדפת וההכנסות הנובעות מפעילות זו, אינן מהוות הכנסה מועדפת ולפיכך אינן זכאיות להטבת המס.

4. נקבע כי ההכנסות הנובעות משירותים נלווים לגבי פעילות תחזוקת אתרי האינטרנט ללקוחות החברה יבחנו בהתאם לקווים המנחים כפי שפורסמו בסעיף 2.1.2 לחוזר מס הכנסה 2/2006.

5. נקבע כי ההכנסות הנובעות משירותי פיתוח ותחזוקה עבור חברות קשורות, אינן מהוות הכנסה מועדפת ולפיכך אינן זכאיות להטבת המס.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי של רשות המסים בנושא זה, ראו:

הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט

הטבות מס לחברות תוכנה

ההכנסות, שמקורן בפיתוח מוזמן של טכנולוגיה כ"הכנסה מוטבת"

הכנסה ממתן רשיונות שימוש בידע ומתמלוגים כהכנסה מוטבת

חברת תוכנה לעניין החוק לעידוד השקעות הון

ראו גם:

הטבות מס להשקעה בחברת הייטק - התרת השקעה במניות כהוצאה

הטבות מס לחברות הייטק - הפחתת רכישת מניות כהוצאה

חוזרי רשות המסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של החלטת המיסוי ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים