חברת תוכנה לעניין החוק לעידוד השקעות הון

החלטת מיסוי|אינטרנט|מפעל מוטב|תיקון 68

להלן החלטת מיסוי 7821/12, בעניין בחינת הזכאות להטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון ביחס לפעילות מפעל תוכנה ושירותים, כולל הפניות למקורות נוספים. החלטת המיסוי התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים. שימו לב, החלטת המיסוי מתייחסת לנוסח החוק לפני תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס

השוו החלטת מיסוי זאת להחלטות הבאות:
הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט
הטבות מס לחברות תוכנה
ההכנסות, שמקורן בפיתוח מוזמן של טכנולוגיה כ"הכנסה מוטבת"
הכנסה ממתן רשיונות שימוש בידע ומתמלוגים כהכנסה מוטבת
החלטת מיסוי בעניין חברת תוכנה

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כמנוע להשוואת מחירים (להלן: "התוכנה").

2. התוכנה נמכרת לאתרים קמעונאיים העוסקים במכירת מוצרים לגולשי אינטרנט וכן משמשת את החברה באתרי אינטרנט שבבעלותה להשוואת מחירים (להלן: "אתרי החברה"). התוכנה יודעת לזהות את המוצר בו מתעניין גולש האינטרנט על פי מאפיינים ייחודיים המופיעים בדף עמוד המוצר באתר האינטרנט (בין אם אתר של החברה או אתר קמעונאי שהוא לקוח החברה), מאתרת את מחירו באתרים קמעונאיים אחרים ומציגה נתוני השוואת מחירים למוצר המבוקש. באתרי האינטרנט של לקוחות החברה, יוצג בעמוד המוצר חלון ובו נתוני השוואת המחירים באתרים קמעונאיים שונים. אתרי החברה משתמשים בתוכנה ומהווים אתרי אינטרנט עצמאיים להשוואת מחירים.

3. מלבד פעילות פיתוח התוכנה בחברה, מועסקים גם עובדים שתפקידם הוא לקדם את אתרי החברה ברשתות החיפוש באינטרנט כגון: גוגל, בינג וכד' על מנת להגדיל את תנועת הגולשים המגיעים לאתרי החברה (להלן: "פעילות קידום אתרים").

4. הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה ללקוחותיה. כמו כן, החברה מקבלת תשלום עבור כל גולש אינטרנט שהקליק על קישור למוצר מתוך אתרי החברה ועבר לאתר קמעונאי אחר.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2010), כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט‑1959, כנוסחו עובר לתיקון 68.

2. לקבוע את הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות", כמשמעות המונח בסעיף 51 החוק לעידוד השקעות הון לחוק לעידוד השקעות הון כנוסחו לפני תיקון 68.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון כנוסחו לפני תיקון 68.

2. נקבע שהחברה תהיה זכאית לתבוע הטבות מס מכח חוק לעידוד השקעות הון לגבי ההכנסה ממתן זכות שימוש בתוכנה ללקוחותיה וכן לגבי ההכנסות הנובעות מאתרי החברה על פי המודל העסקי המתואר לעיל.

3. נקבע שהכנסות החברה הנובעות מפעילות קידום האתרים לא תהיה "הכנסה מוטבת", כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון כנוסחו לפני תיקון מס' 68, ולא תהיה זכאית להטבות המס מכח החוק.

4. נקבע מנגנון לייחוס הכנסות החברה לפעילות קידום האתרים.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים