הטבות מס בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012
 
בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, נקבעו, כהוראת שעה, הוראות מס שונות אשר מטרתן לעודד פעילות של חברות העוסקות בתעשיות עתירות ידע (הייטק) בשלבים שונים של צמיחתן, כמפורט להלן.
 
תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון
הטבות מס להשקעה בחברת הייטק - התרת השקעה במניות כהוצאה
הטבות מס לחברות הייטק - הפחתת רכישת מניות כהוצאה
פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי עולה חדש או תושב חוזר
 ניכוי בשל השקעה מזכה: החלטת מיסוי
טואול - בניית אתרים