עדכוני מיסוי בינלאומי - ספטמבר 2015

בריטניה|סין|אוסטרליה|ארצות הברית|איטליה|אמנות מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ספטמבר 2015

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף.

בריטניה

משרד האוצר הבריטי פרסם לאחרונה את התוכנית הכלכלית, הכוללת בין היתר בשורה חשובה לעסקים – הפחתת מס החברות. בהתאם לתוכנית הכלכלית, שיעור מס החברות הבריטי יופחת מ-20% ל- 19% החל מינואר 2017, ובהמשך יופחת ל-18% החל מינואר 2020.

להרחבה ביחס למיסוי בבריטניה, ראו: מדריך מיסוי - בריטניה

סין

הרשויות בסין הודיעו לאחרונה על אישרור האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע. בצד האישור העקרוני של הוראות האמנה, סין שומרת על זכותה ביחס ליישום הוראות שונות. 
ראו גם:

האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
תקן לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מסים

העברת מידע אוטומטי בענייני מסים

חילופי מידע אוטומטיים  

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

אוסטרליה

וועדה ממשלתית באוסטרליה פרסמה לאחרונה את המלצותיה ביחס לרגולציה של ביטקוין וכסף דיגיטאלי דומה, לרבות לעניין מיסים. נזכיר כי בחודש דצמבר 2014, רשות המסים באוסטרליה פרסמה את עמדתה בעניין מיסוי הביטקוין. בהתאם לעמדת רשות המסים באוסטרליה, ביטקוין נחשב כסחורה לענייני מס, ואינו מטבע, ולפיכך רכישת מוצרים תמורת ביטקוין היא למעשה עסקת ברטר החייבת במס. עמדת הוועדה הממשלתית היא שיש לתקן את חקיקת המס ולקבוע כי עסקאות בביטקוין יחויבו במס רווחי הון.

ראו גם:

ביטקוין כאמצעי תשלום
מיסוי עסקאות בביטקוין
מיסוי ביטקוין במדינות שונות
מיסוי ביטקוין בבריטניה
הרגולציה של הביטקוין: מגמות חדשות בעולם

ארצות הברית

אזרח אמריקאי הודה לאחרונה במסגרת הליכים משפטיים שנוהלו נגדו על ידי הרשויות בהחזקת חשבון בנק סודי בשוויץ. בחשבון הבנק היו מאות אלפי דולר שלא דווחו כדין במסגרת ה-FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts) ולא שולם מס על הרווחים. האזרח האמריקאי צפוי למאסר של עד 5 שנים. במסגרת ההסכם עם רשויות התביעה, האזרח האמריקאי הסכים לשלם כ 400,000 דולר קנס, ובנוסף התחייב להגיש דו"חות מס תקינים ולשלם את המס בהתאם, בסכום של כ 100,000 דולר.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

איטליה

רשות המסים של איטליה פרסמה חוזר ובו הבהרות לעניין יישום הנוהל לגילוי מרצון אשר פורסם בשנה שעברה.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה

אמנות מס

להלן עדכונים בנושא אמנות למניעת כפל מס:

  • איטליה-שוויץ: פרוטוקול לאמנה למניעת כפל מס בין איטליה לשוויץ אושרר לאחרונה על ידי שוויץ.
  • הונג קונג-איטליה: האמנה למניעת כפל מס בין הונג קונג לאיטליה נכנס לאחרונה לתוקף.
  • ליכטנשטיין-הונגריה: האמנה למניעת כפל מס בין ליכטנשטיין-הונגריה אושררה לאחרונה על ידי ליכטנשטיין.

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

2all - בניית אתרי אינטרנט