מיסוי עסקאות בביטקוין

הפרשי שער|כסף|שקלים|המרה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2013 

עסקאות בביטקוין חייבות במס, ככל עסקה אחרת. אולם ישנם מספר הבדלים. ראשית, עסקאות בביטקוין, כמו עסקאות במטבע חוץ, מחייבות תרגום לשקלים. סוגיה זאת אינה פשוטה. שנית, העסקאות בביטקוין נעשות בחשאי, ולכן אין לרשות המסים יכולת מעקב יעילה אחר אותן עסקאות, כך שהדבר יוצר בעיה מבחינת הממשלה. 

ראו גם:

מס על הפרשי השער

האם יחול מס על הפרשי שער כתוצאה מרכישת ביטקוין? נניח כי רכשתי ביטקוין ולאחר זמן עלה ערכו (כפי שקורה בתקופה האחרונה) - האם עליית הערך תחויב במס? נניח כי רכשתם 100 ביטקוין באפריל, בעלות לכל ביטקוין של 45 דולר. למעשה, עבור הרכישה שילמתם 4,500 דולר. כעת, אם תמכרו מאוחר יותר, כאשר השער יעמוד נניח על 130 דולר לביטקוין, הרי שתכרו את הביטקוינים שלכם ב 13,000 דולר. המשמעות היא שהמכירה תניב לכם ריווח של 8,500 דולר מהפרשי השער. האם יחול מס על הריווח הזה?   

אם הביטקוין מסווג ככל מטבע חוץ, הרי שמבחינה משפטית ניתן יהיה לטעון כי לא יחול מס ישראלי על עליית הערך. ככל שעליית הערך של הביטקוין אינה חייבת במס, הרי שלא אמורה לחול חובת דיווח לרשות המסים. מכאן עולה כי אדם המעוניין להשקיע בביטקוין, יוכל לעשות זה ללא מעורבות של רשות המסים, אך הדבר מחייב חוות דעת משפטית.  

היות והפרשי שער הוא חלק מהגדרת הפרשי הצמדה, הרי שכל הרווח אמור להיות פטור בידי היחיד מכוח סעיף 9(13) לפקודה. אם מדובר ברווח הון, ניתן לטעון כי הרווח הוא סכום אינפלציוני ולפיכך אינו חייב במס. מצד שני, תיתכן טענה נגדית שמאחר ולא מדובר בנייר ערך אין רלוונטיות למדידת סכום אינפלציוני לפי שער המטבע. 

פתיחת תיק מע"מ

רשות המסים סירבה לאחרונה לפתוח תיק מע"מ לחברה הפועלת באמצעות ביטקוין ושאין לה בשל כל צורך בחשבון בנק. החברה, הזאת מהווה מעין "קבוצת רכישה" לסליקת תשלומים, על-ידי התארגנות של רוכשים ומוכרים שמטרתה לעקוף את המערכת הבנקאית ה"קלאסית".

רשות המסים סבורה כי בעת רישום חברה כ"עוסק" לפי חוק מס ערך מוסף, על המבקש למסור את פרטי חשבון הבנק של החברה ובהעדר חשבון כאמור, לא ניתן לפתוח תיק מע"מ לחברה. רשות המסים סבורה כי גם חשבון PayPal אינו מספק לצורך מטרה זו, הואיל וגם הוא אינו עונה על דרישות הדין. לעמדתי, הסירוב של רשות המסים לפתוח תיק מע"מ לחברה אינו חוקי. 

ראו גם: 
מיסוי ביטקוין בארצות הברית

הרגולציה של הביטקוין: מגמות חדשות בעולם

מקורות בנושא הרגולציה של הביטקוין

העתיד נמצא בביטקוין: מאמר במגזין הכלכלי  TheMarker

המדינה בוחנת כיצד לגבות מס מסוחרי הביטקוין: ראיון שנערך עימי, כלכליסט

להרחבה בעניין הדיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 

‏ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט