הרגולציה של הביטקוין: מגמות חדשות בעולם 

גרמניה|נורבגיה|ארצות הברית|ישראל|רשות המסים|רגולציה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

כתיבה: אוגוסט 2013 
עדכון:   מרץ 2014

גרמניה היא המדינה הראשונה בעולם המכירה בביטקוין לצרכי מסים וצרכים משפטיים. ההכרה בביטקוין באה בעקבות הקמת פלטפורמת המסחר האירופית הראשונה לביטקוין בגרמניה בשיתוף פעולה עם בנק בפיקוח ממשלתי. אמנם הביטקוין משמש כאמצעי תשלום מקובל בעולם כבר החל משנת 2009, אך רק לאחרונה החלו ממשלות בעולם לגלות עניין בביטקוין. כאמור, גרמניה היא הראשונה להכיר בביטקוין באופן רשמי. מדינות אחרות בוחנות את הפיקוח על זירות המסחר בביטקוין. בארצות הברית, לדוגמא, הרשויות הפדרליות והמקומיות פתחו בחקירה נרחבת לגבי הפיקוח והרגולציה של שוק המטבעות הוירטואליים כמו ביטקוין. גם בישראל, יש מספר התפתחויות מעניינות בנושא זה, לרבות ביחס לרשות המסים. 

ראו גם:

העתיד נמצא בביטקוין: מאמר במגזין הכלכלי  TheMarker

המדינה בוחנת כיצד לגבות מס מסוחרי הביטקוין: ראיון שנערך עימי, כלכליסט

מקורות בנושא הרגולציה של הביטקוין

גרמניה

ביטקוין הוכר לאחרונה על ידי הרשויות בגרמניה לצרכי מסים וצרכים משפטיים. בהתאם להחלטת משרד האוצר הגרמני, הביטקוין הוא "כסף פרטי" והטבעת המטבעות הללו נחשבת ליצירת כסף פרטית. גרמניה היא למעשה המדינה הראשונה בעולם שמתייחסת באופן רשמי לביטקוין. בהתאם לפרסומים שונים בגרמניה, הממשלה הכירה בביטקוין כ"יחידת מטבע" ו"כסף פרטי. המשמעות היא שניתן יהיה שרשות המסים הגרמנית תוכל להטיל מסים על רווחים מסחריים במיזמים הקשורים לביטקוין. עם זאת, הכוונה היא שרשות המסים לא תטיל מס על שימוש אישי בביטקוין ו/או מי שמחזיק ביטקוינים מעל שנה. נראה כי על רווחים מפעילות מסחר בביטקוין יוטל בגרמניה מס של 25%, כמו רווח הון. 

להרחבה בעניין זה, ראו: מיסוי עסקאות בביטקוין

נורבגיה

הממשלה בנורבגיה הודיעה בדצמבר 2013 כי הביטקוין הוא אמנם לא מטבע אמיתי אשר צפוי להיות ממוסה על בסיס הכנסה מהפרשי שער אך הוא ייחשב כנכס, ומכירתו תמוסה לפי שיעור המס החל על רווחי הון. 
 

ארצות הברית

בארצות הברית היו מספר התפתחויות מעניינות בשנה האחרונה המלמדות על קידום הרגולציה על הביטקוין

בית המשפט: שופט פדרלי בטקסס, ארצות הברית פסק לאחרונה כי ביטקוין הוא מטבע לגיטימי. החלטת בית המשפט הגיעה לאחר שטרנדון שייברס, איש עסקים בן 30, הואשם בביצוע הונאת פונזי באמצעות ביטקוין. הנאשם טען להגנתו כי ביטקוין אינו כסף אמיתי ולכן לא נתון לרגולציה של ממשלת ארה"ב. בית המשפט דחה את הטענה הזאת, ובכך מקרב את הביטקוין להכרה בו כמטבע, אך מנגד יאפשר פיקוח ממשלתי על המטבע, דבר שמנוגד לרעיון המקורי של הביטקוין

רגולטור שוק החוזים העתידיים: רגולטור שוק החוזים העתידיים על סחורות בארה"ב ברט צ'ילטון, מעוניין להחיל רגולציה על המסחר בביטקוין. צ'ילטון הסביר כי אנשים מסתכנים עם מכשירים פיננסים כאלו, ותפקידו של הרגולטור להבטיח ולהגן על הצרכנים והשוק. 

משרד האוצר האמריקאי: בחודש מרץ 2013, קבע משרד האוצר האמריקאי כי כל חברה שעוסקת בסחר של ביטקוין תוגדר על פי החוק כ"עסק לשירותים כספיים" (Money Services Business). לאור האמור יחולו על חברות העוסקות בביטקוין כל החוקים הפדרליים של ארה"ב נגד הלבנת הון, והיא תצטרך לדווח על כל פעילותה לממשלה. להרחבה בנושא הלבנת הון, ראו: מדריך לעבירות מס והלבנת הון

רשויות שונות: הרשויות הפדרליות והמקומיות בארה"ב פתחו לאחרונה בבדיקה נרחבת לגבי הפיקוח של שוק המטבעות הוירטואליים כמו ביטקוין. כך לדוגמא, הועדה לביטחון פנים בסנאט שלחה השבוע מכתב לרגולטורים הפיננסיים הראשיים ורשויות אכיפת החוק בארה"ב, שבו שאלה לגבי "האיומים והסיכונים הקשורים למטבעות וירטואליים". בנוסף, מחלקת השירותים הפיננסיים (DFS) של מדינת ניו יורק בהמשך, נשלחו צווי זימון ל-22 חברות שהיו בעלות מעורבות כלשהי בביטקוין.  
 

ישראל

בישראל ממתינים לראות מה קורה בעולם. עם זאת, ניתן לדווח כבר על מספר התפתחויות בישראל ביחס לרגולציה של הביטקוין, כמפורט להלן: 

לשכת עורכי דין: בחודש יולי 2013 ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין קבעה כי אפשר לשלם לעו"ד בביטקוין. בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, נאמר כך: "לא יקבל עורך דין שכר טרחה בעד עבודתו המקצועית אלא בכסף". ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין קבעה כי אין מניעה ליתן שירותים משפטיים בתמורה לביטקוין כאמצעי תשלום. 

בנקים בישראל: לאחרונה דווח כי בנקים בישראל מקשים על רכישת ביטקוינים. לקוח של הבנק הבינלאומי פנה אל הבנק בדרישה שיסבירו לו מדוע הוא לא יכול לרכוש ביטקוינים באמצעות הבנק. הם השיבו לו כי מטבעות וירטואליים הינם אנונימיים ואינם מפוקחים, הפעילות בהם איננה מוסדרת ועל כן הינה בעלת סיכון גבוה לבנק. הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל עדיין לא הוציא הוראות בנושא השימוש בביטקוין, והוא אינו מתערב בהחלטות הבנקים להגביל את השימוש בביטקוין.

בנק ישראל: בנק ישראל פרסם הודעה חריגה במיוחד ביום 19/2/14  

רשות המסים: רשות המסים בישראל סירבה לאחרונה לפתוח תיק מע"מ לחברה הפועלת באמצעות ביטקוין ושאין לה בשל כל צורך בחשבון בנק. מדובר בחברה, העוסקת בסליקת תשלומים, על-ידי התארגנות של רוכשים ומוכרים שמטרתה לעקוף את המערכת הבנקאית ה"קלאסית". רשות המסים סבורה כי בעת רישום חברה כ"עוסק" לפי חוק מס ערך מוסף, על המבקש למסור את פרטי חשבון הבנק של החברה ובהעדר חשבון כאמור, לא ניתן לפתוח תיק מע"מ לחברה. רשות המסים סבורה כי גם חשבון PayPal אינו מספק לצורך מטרה זו, הואיל וגם הוא אינו עונה על דרישות הדין. לעמדתי, הסירוב של רשות המסים לפתוח תיק מע"מ במקרים כגון אלו אינו חוקי.  

ראו גם
הרשויות בישראל נגד הביטקוין
ביטקוין - מדריך מסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

2all - בניית אתרי אינטרנט