התאמת מס ששולם בחו"ל בדיווח לרשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2008

נישום תושב ישראל שהוא בעל הכנסה בחו"ל, נדרש לבצע שורה ארוכה של התאמות לכל סוג הכנסה, כדלקמן:

1. ריכוז הכנסות הקשורות בחו"ל (לפני ניכויים וקיזוזים שונים שם).

2. מיון ההכנסות לפי המקורות השונים (כמו תמלוגים, ריבית וכו').

3. קביעת מדינת המקור לפי אמנת המס הרלוונטית או הדין פנימי (בישראל סעיף 4א' לפקודה).

4. הפרדת הכנסות פטורות ממסים בישראל (בהתאם לאמנת המס הרלוונטית או הדין הפנימי). להרחבה בעניין אמנות מס, ראו: מדריך לאמנות מס.
 
5. תרגום לשקלים חדשים לפי כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל) התשס"ד – 203, שתוקנו מכוח סעיף 240א' לפקודה. ראו גם חוזר מס הכנסה אשר בא להבהיר את האמור בכללים.

6. ייחוס הוצאות בחו"ל

7. ייחוס הוצאות בישראל

8. ניכוי הוצאות לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות). תקנות אלו קובעות כי בחישוב הכנסתו החייבת של אדם, ניתן יהיה לנכות הוצאות שהוצאו בקשר לנסיעה לחו"ל, אם הנסיעה לחו"ל והשהייה שם היו הכרחיים לייצור הכנסה.

9. קיזוז הפסדים שוטפים ומועברים לפי הוראות מס הכנסה. להרחבה בעניין קיזוז הפסדים, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס.

10. זיהוי המסים ששולמו בחו"ל (לאו דווקא באותה שנה) הניתנים לקיזוז לפי שיטת "הסלים".

11. תרגום המסים ששולמו בחו"ל.

12. זיכוי מס שוטף.

13. זיכויי מסים מועברים משנים קודמות.
 
 
 
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
 
טואול - בניית אתרים