קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס

תכנון מס|רשות המסים

 
מטרת המדריך היא לסייע לכל מי שמעוניין לקזז הפסדים מרווחים. המאמרים במדריך סוקרים תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
 
קיזוז הפסדים: מבוא כללי
קיזוז הפסדים פירותיים: תכנון מס
קיזוז הפסדים בחברה משפחתית: תכנון מס
קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס
חקיקה חדשה: קיזוז הפסדים בבורסה
קיזוז הפסדים מחו"ל: תכנון מס
סעיף 29 לפקודת מס הכנסה: נוסח הסעיף ודברי הסבר מהצעת החוק
קיזוז הפסדים מחוץ לישראל: חוזר רשות המסים
רכישת חברות מפסידות: תכנון מס
העברת דמי ניהול בין חברות: תכנון מס
חובות דיווח בנושא קיזוז הפסדים: תכנון מס
קיזוז הפסדים מועברים כנגד רווח הון בעסק: תכנון מס
קיזוז הפסדים בעסק או במשלח יד: פרשנות רשות המסים
קיזוז הפסדים ביחס לגילוי מרצון: הבהרה של רשות המסים
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
טואול - בניית אתרים