קיזוז הפסדים מחו"ל

הכנסה פסיבית|ניירות ערך|ישראל

 
ד"ר אבי נוב

כתיבה: ינואר 2008
עידכון:  דצמבר 2012

מי שספג הפסדים מפעילות כלכלית בחו"ל יכול לקזז אותם כנגד רווחים מישראל, בתנאים מסוימים. סעיף 29 לפקודת מס הכנסה מסדיר את נושא זה של קיזוז הפסדים מחו"ל.

כהנחת בסיס יש לזכור שפקידי השומה לא אוהבים את העובדה שישראלים "מייבאים" לכאן את ההפסדים וכתוצאה מכך משלמים פחות מס לאוצר המדינה. עוד דבר חשוב: הסיווג הנכון של ההפסדים (עסקי, פסיבי, ניירות ערך), כפי שאסביר להלן, הוא בעל חשיבות רבה לניצול מקסימלי של אפשרות הקיזוז.

במאמר "קיזוז הפסדים בבורסה", הסברתי כיצד מייבאים לישראל הפסדים מניירות ערך בחו"ל. במאמר זה אדון בקצרה בקיזוז הפסדים פאסיביים (כגון: ריבית, דיבידנד, דמי שכירות ותמלוגים), ובאפשרות המרתקת לייבא הפסדים עסקיים לישראל.

להלן סיכום אפשרויות קיזוז הפסדים שנוצרו בחו"ל:

הפסדים פסיביים בחו"ל- הקיזוז נעשה בסדר הבא:

  • שלב ראשון: קיזוז ההפסד יעשה כנגד הכנסה פסיבית מחוץ לישראל באותה שנה. כך למשל, ישראלי יכול לקזז הפסד משכ"ד בצרפת כנגד הכנסה מדיבידנד באנגליה.
  • שלב שני: היתרה תועבר ותקוזז כנגד ההכנסה הפסיבית מחו"ל, בשנים הבאות.

הפסדים עסקיים מחו"ל - הקיזוז נעשה בסדר הבא:

  • שלב ראשון: ההפסד יקוזז תחילה כנגד הכנסה חייבת מעסק בחו"ל.
  • שלב שני: לאחר מכן, יקוזז כנגד הכנסה פסיבית מחו"ל (במידה והכנסה זו טרם קוזזה מהכנסות פסיביות אחרות מחו"ל).
  • שלב שלישי: היתרה, תקוזז מהכנסה חייבת או מרווחי הון שיווצרו בחו"ל בשנים הבאות.
  • שלב רביעי: במידה וההפסד מקורו בעסק מחוץ לישראל, אשר השליטה והניהול בו הם מישראל, רשאי הנישום בתנאים מסוימים לבקש לקזז את יתרת ההפסד גם כנגד הכנסה שהופקה בישראל.

אזרח ישראל המעוניין לייבא הפסדים עסקיים אשר נוצרו בחו"ל לצורך קיזוזם בישראל, צריך להעביר את מערך "השליטה והניהול" של העסק הזר, מחו"ל לישראל. הצלחת המהלך הזה, תלויה בליווי משפטי-מיסויי אשר ייקח בחשבון את השלכות המס בישראל ובחו"ל, ובכלל זה הסתמכות על חוות דעת משפטית.

ראו גם: חוזר רשות המסים לעניין קיזוז הפסדים מחוץ לישראל

להרחבה בנושא קיזוז הפסדים, ראו: המדריך לקיזוז הפסדים - תכנון מס.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים