העברת דמי ניהול בין חברות: תכנון מס

ד"ר אבי נוב

ינואר 2008

בעלי מניות בחברות מפסידות יכולים לנצל את ההפסדים בתבונה וכך לחסוך בתשלומי מיסים. במאמר אחר דנתי ב"רכישת חברות מפסידות" תוך קיזוז הפסדים כנגד הכנסות. במאמר זה אציע דרך אחרת לניצול הפסדים בחברות מפסידות.

אם בבעלותכם חברה שצברה הפסדים, וגם חברה שצברה רווחים, ניתן במקרים מסויימים לנצל את ההפסדים באמצעות קיזוזם כנגד הרווחים. החוכמה היא להעביר את הרווחים מהחברה הרווחית לחברה המפסידה, מבלי להרגיז את פקיד השומה ושהדבר ייחשב כעסקה מלאכותית.

תכנון המס

אחת הדרכים לניוד הרווחים מהחברה הרווחית לחברה המפסידה היא באמצעות עריכת "הסכם למתן שירותי ניהול". במקרה שלנו, החברה המפסידה תעניק שירותי ניהול לחברה הרווחית, תמורת תשלום דמי ניהול.

דמי הניהול שמועברים מהחברה הרווחית יחשבו כהוצאה מוכרת, ועל כן יפחיתו את תשלומי המס לחברה הרווחית. כמו כן, החברה המפסידה אשר נתנה את שירותי הניהול ואליה מועבר הכסף תוכל לקזז את הפסדיה מאותם כספים.

נניח, לדוגמא, שיש לך חברה שהפסידה 100 אלף שקלים, וגם חברה שיש לה רווחים של 100 אלף שקלים. אם לא תנצל את ההפסדים, החברה הרווחית תשלם מס חברות בסך 27 אלף שקלים. אולם, אם החברה המפסידה תעניק שירותי ניהול לחברה המרוויחה, בעלות של 100 אלף שקלים, הרי שהחברה המפסידה תקזז את הרווחים במלואם מול ההפסדים, ואילו החברה "הרווחית" לא תשלם מס כלל, שכן תשלום דמי הניהול ייחשב כהוצאה מוכרת.

העמדה של רשויות המס

רשויות המס עשויות שלא להתיר העברת דמי ניהול בין שתי החברות או בין צדדים קשורים בטענה שמדובר בקיזוז הפסדים בין שתי החברות, אשר אינה אפשרית על פי החוק ו/או כי מדובר בעסקה מלאכותית.

קריטריונים לתכנון מס יעיל

מעיון בפסיקת בתי המשפט עולה כי ישנם מספר קריטריונים חשובים אשר בהתקיימם ניתן להפחית את החשיפה מפני התערבות של רשויות המס בקביעת דמי הניהול:

א. פעילות עסקית המצריכה דמי ניהול: צריך להראות כי קיימת פעילות עסקית המצדיקה תשלום דמי ניהול. באחד מפסקי הדין נקבע כי דמי הניהול לא יוכרו עקב קשיים בהצדקת ההוצאה.

ב. שירותי ניהול ניתנו בפועל: בכדי להראות כי שירותי הניהול אינם פיקטיביים, יש לתעד ישיבות דירקטוריון, הסכמים, תוכניות עבודה ובכלל זה לקבוע אבני דרך לביצוע שירותי הניהול. נראה כי הנטל של הוכחת אמיתות דמי הניהול דורש הוכחה במידת שכנוע גבוהה מן הרגיל. בפרשת רכב ישראלי נקבע: "תופעה כזו של מנהלי חברה המטפלים בענייניה החיוניים שלא במסגרת תפקידם כמנהלים, אלא כשכירים של גוף מאוגד אחר, אינה רגילה ומקובלת, ואת קיומו של הסדר יוצא דופן כל כך יש להוכיח במידת השכנוע הגבוהה מן הרגיל".

ג. דמי הניהול ישולמו במהלך השנה: על מנת למנוע את הטענה שיש כאן תכנון מס פסול, יש לשלם את דמי הניהול במקביל למתן שירותי הניהול. אין להעביר פקודה על ידי רואי החשבון או הנהלת החשבונות בסוף שנה של דמי ניהול רטרואקטיבית.

ד. הסכם דמי ניהול: יש לחתום על הסכם דמי ניהול בין שתי החברות המפרט את השרותים הניתנים בתמורה לדמי הניהול, אופן התשלום ועיתויו. רצוי לקבוע בהסכם תנאים להגדלת דמי הניהול ו/או מתן בונוסים כפונקציה של הצלחה.

ה. סבירות דמי הניהול: יש לקבוע דמי הניהול סבירים בהתאמה לשעות ולהיקף שרותי הניהול אשר ניתנו בפועל.

להרחבה בעניין זה, ראו: קיזוז הפסדים - מדריך לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים