מיסוי ביטקוין בבריטניה  

מס הכנסה|רווח הון|מע"מ|רשות המסים  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מרץ 2014 

הביטקוין צומח בבריטניה היות והרשויות שם מאפשרות שימוש בו ללא הגבלות רגולטוריות משמעותיות. כך לדוגמא, סוחרי ביטקוין אינם נרשמים בהתאם לתקנות בעניין איסור הלבנת הון. כמו כן, רשות המסים בבריטניה מגלה גישה חיובית מאוד כלפי הביטקוין, כמפורט להלן. הרשויות בבריטניה מבינות, את מה שהרשויות בישראל אינן מבינות עדיין, שהביטקוין וכסף דיגטלי אחר יצברו תאוצה ויהפכו להיות בקרוב חלק חשוב בכלכלה.

ראו גם:
ביטקוין כאמצעי תשלום
מיסוי ביטקוין בארצות הברית

בשנה שעברה, רשות המסים בבריטניה הסבירה כי יש להתייחס לביטקוין כ - Single Purpose Vouchers, אשר לכך משמעות לעניין חבות בתשלום מע"מ, אך ההתייחסות הזאת השתנתה לאחרונה. בתחילת 2014 רשות המסים בבריטניה הודיעה על כוונתה להכריז על הביטקוין כ"מטבע פרטי", ולכך משמעויות דרמאטיות מבחינת תחולת הוראות המיסוי. במקרים מסוימים לא יחול מס רווחי הון, ובנוסף לכך הדבר ישפיע על סוגיית המע"מ. הכוונה של רשות המסים בבריטניה היא שלא להטיל מע"מ על המסחר בביטקוין.

ראו גם: מיסוי עסקאות בביטקוין
 

חוזר מס הכנסה

רשות המסים בבריטניה פרסמה לאחרונה חוזר מס הכנסה (Business Brief 09/14), ובו היא מתייחסת באופן רשמי לביטקוין ולכסף קריפטוגרפי אחר. חוזר מס הכנסה הבריטי מתייחס למס הכנסה, מס ערך מוסף ומס רווחי הון. בחוזר מודגש כי פרשנות החוק בעניין הביטקוין והכסף הקריפטוגרפי, הוא זמני, וייתכן ויהיו שינויים בעתיד. להלן תקציר עמדת רשות המסים בבריטניה: 

מס ערך מוסף

רשות המסים בבריטניה מבחינה בין סוגים שונים של הכנסות ביחס לביטקוין, כמפורט להלן:

1 - ככל שמדובר במכירת מוצרים ושירותים, הרי שיחול מס ערך מוסף בדומה לעסקאות במטבע הרשמי.

2 - ביחס לכריית ביטקוין, הרי שלא אמור לחול מס ערך מוסף, שכן אין מדובר בפעילות כלכלית לצורכי חוק מס ערך מוסף.

3 - ביחס להחלפת ביטקוין תמורת מטבעות לא יחול מס ערך מוסף. 

מס הכנסה

רשות המסים בבריטניה קובעת כי לצורך קביעת חבות במס הכנסה, לרבות מס רווחי הון ומס חברות ביחס לביטקוין, יש לבחון את מהות העסקה והצדדים המעורבים בה, ובהתאם לכך ניתן יהיה להכריע ביחס למיסוי. רשות המסים בבריטניה מדגישה כי כל מקרה נדון לגופו. 

הגישה החיובית של הרגולטורים בבריטניה, וכן פרסום החוזר של רשות המסים בבריטניה היא התפתחות מרשימה מאוד בעניין זה, והיא ככל הנראה תשפיע על ההתייחסות לביטקוין במדינות אחרות. 

להרחבה בעניין הרגולציה והמיסוי של הביטקוין, ראו: ביטקוין - מדריך מסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט