מיסוי ביטקוין במדינות שונות  

מטבע חוץ|כסף וירטואלי|שירות|עסקי|הוני  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2014 

רשויות המסים במדינות שונות פרסמו לאחרונה חוזרי מס הכנסה והודעות לציבור ביחס להיבטי המיסוי של ביטקוין וכסף קריפטוגרפי אחר. מדובר בסוגיות של מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס רווחי הון ואופן הדיווח בעסקאות ביטקוין וכסף קריפטוגרפי אחר. להלן סקירה תמציתית של אופן המיסוי של ביטקוין במדינות שונות. 

ראו גם:
ביטקוין כאמצעי תשלום
מיסוי עסקאות בביטקוין 

מיסוי ביטקוין בדנמרק

רשות המסים בדנמרק פרסמה החלטת מיסוי ביום 25 באפריל 2014 ביחס למיסוי עסקאות ביטקוין. ההחלטה עוסקת במאפיינים של ביטקוין, ובסוגיות המיסוי הרלוונטיות. להלן תקציר החלטת המיסוי: 

רשות המסים בדנמרק קובעת כי ביטקוין אינו מטבע רשמי לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף, שכן –

  • ביטקוין אינו מטבע הכפוף לרגולציה בשווקים הבינלאומיים;
  • ביטקוין אינו מטבע הכפוף לרגולציה של בנק מרכזי כלשהו;
  • ביטקוין אינו מטבע שניתן למשוך אותו מהמחזור;
  • ביטקוין אינו מטבע המיוחס למדינה מסוימת. 

בהתאם לכך, רשות המסים בדנמרק קובעת בהחלטת המיסוי כי לא ניתן להגיש דו"חות מס ולהוציא חשבוניות בביטקוין. עוד נאמר בהחלטת המיסוי כי לא ניתן להטיל מסים בגין עליית הערך בביטקוין וגם לא ניתן להכיר בהפסד כתוצאה מירידת ערכו. בהחלטת המיסוי, רשות המסים בדנמרק קובעת עוד כי מסחר בביטקוין אינו נחשב ל"הסכם פיננסי" לצורכי מס. 

מיסוי ביטקוין בסינגפור

אופן המיסוי של ביטקוין בסינגפור מורכב. רשות המסים בסינגפור הודיעה, כי כסף וירטואלי, כדוגמת ביטקוין, יסווג לצרכי מס מכירה כמתן שירות, ולפיכך יש לסווג עסקה שבה התמורה מתקבלת בכסף וירטואלי, כעסקת ברטר של שני ספקים, האחד שמספק שירות או מוצר, והשני שמספק שירות של תשלום בכסף וירטואלי. במקרה כזה, שני הצדדים ידרשו לשלם את מס המכירה, במידה והם רשומים כעוסקים לצרכי מס מכירה. רשות המס בסינגפור קובעת גם כי מכירה ורכישה של כסף וירטואלי יסווג כהכנסה עסקית או הונית בהתאם לנסיבות המכירה, מטרתה, תדירותה וכן משך תקופת החזקה. 

מיסוי ביטקוין בישראל

עד היום רשות המסים בישראל לא פרסמה את עמדתה לגבי סיווגו של כסף וירטואלי כמטבע חוץ או כנכס, ואופן המיסוי של ביטקוין. חשוב לציין כי פקודת מס הכנסה אינה מגדירה את המונח מטבע חוץ. ההגדרה של מטבע חוץ נמצאת בחוק בנק ישראל לפיה מטבע חוץ הינו שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל. לפיכך, רשות המסים עשויה לטעון כי כסף וירטואלי נחשב לנכס.

מיסוי ביטקוין בברזיל

רשות המסים של ברזיל (Brazilian Tax Revenue) הודיעה כי תאמץ את בעיקרון את הגישה של ארצות הברית למיסוי של ביטקוין (ראו על כך לעיל). המשמעות היא שביטקוין ייחשב כנכס לצורכי מס (outros bens), ותושבי ברזיל ייאלצו לדווח על רווחי הון והכנסות, כמו כל מכשיר פיננסי אחר. מס רווחי הון יחול על כל מי שמחזיק ביטקוין בשווי של מעל 35,000 ריאל (BRL). מס רווחי הון במקרה כזה יהיה 15%. בנוסף לכך, כל מי שמחזיק ביטקוין בשווי של מעל 1,000 ריאל יצטרך לדווח על האחזקה בדוח המס שלו. הדיווח והמיסוי יחול עד 5 שנים אחורה. 

מיסוי ביטקוין בארצות הברית

ראו: מיסוי ביטקוין בארצות הברית 

מיסוי ביטקוין בבריטניה

ראו: מיסוי ביטקוין בבריטניה
 

להרחבה בעניין הרגולציה והמיסוי של הביטקוין, ראו: ביטקוין - מדריך מסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט