חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס

רשות המסים|דיווח|הכנסות

 
מטרת המדריך היא לסייע לכל מי שמעוניין לעשות שימוש יעיל ב"חברה משפחתית". המאמרים במדריך סוקרים תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.

חברה משפחתית: מבוא כללי
ייחוס הכנסות מחברה משפחתית לעולה חדש: החלטת מיסוי בהסכם
חברה משפחתית של עולה חדש: החלטת מיסוי בהסכם
קיזוז הפסדים בחברה משפחתית: תכנון מס
אוסף פסיקה חברה משפחתית: פסקי דין בנושא תכנון מס באמצעות שימוש בחברה משפחתית
פסד דין בעניין בי-גוד מיכל בע"מ: קיזוז הפסדי עבר בחברה משפחתית 
ההוראות המיוחדות החלות על חברה משפחתית: פרשנות רשות המיסים
דיבידנד בחברה משפחתית: פרשנות רשות המיסים 
משיכת רווחים ללא מיסים: ראו שם לעניין שימוש בחברה משפחתית - תכנון מס
מסחר אלגוריתמי: ראו שם לעניין שימוש בחברה משפחתית, ותכנוני מס נוספים
נאמנות בחברה משפחתיתיתרונות מיסוי
זיכוי ממס בחברה זרה משפחתית
תכנון מס החייב בדיווח: ראו שם לעניין חברה משפחתית
תכנוני המס של החברה המשפחתית בסכנה  
השינויים החדשים בחברות המשפחתיות
בעקבות תיקון 197 לפקודה  
חוזר מס הכנסה בעניין חברה משפחתית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים