מיסוי השקעות באלגוריתמים

תכנון מס|מסחר אלגוריתמי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

07 יוני 2010

אם אתם מעוניינים למנף את ההשקעות שלכם בבורסה, כדאי לכם לשקול מעבר ל"אלגו טריידינג" או מסחר אלגוריתמי. עשרות מיזמים העושים שימוש במסחר אלגוריתמי הוקמו בישראל. אמנם, לפני שמשקיעים ומפיקים רווחים פנטסטיים מהמסחר האלגוריתמי, חשוב לתכנן את אופן ההשקעה שכן לבחירת מבנה ההשקעה ישנן השלכות מס דרמטיות.

כפי שאסביר להלן, אופי המסחר האלגוריתמי המיוחד והשונה מהמסחר הרגיל, עשוי לחשוף את היזמים למס בשיעור של 45%. מאידך, תכנון מס מוקדם יאפשר לשלם מס בשיעור של 25%, או אפילו לזכות בפטור ממס על הרווחים השוטפים, ולהתחייב במס רק בעת משיכת הכספים.

אלגו טריידינג

אלגו טריידינג (Algorithmic Trading), משמעו מסחר בבורסה באמצעות אלגוריתמים המאפשר חיזוי מגמות בשווקים הפיננסיים. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לשחקנים בשוק ההון להשקיע בתבונה לאור ניתוח המידע החזוי.

באמצעות הטכנולוגיה ניתן לנתח את הכיוון בשוקי ההון ולהגיע לתוצאות טובות יותר מאשר בהשקעה קונבנציונלית.

ניתוח המידע נעשה בשברירי שנייה, ועל בסיסו מתבצעות אלפי פקודות בזק של קנייה ומכירה אוטומטיות המשוגרות לבורסה. הפעולות נעשות באמצעות תוכנות מיוחדות המכונות "תוכנות למסחר בתדירות גבוהה". מרכיב זה של המסחר האלגוריתמי מעורר סוגיית מס מהותית.

בעיית המס

בעיקרון, שיעור המס החל על רווחים בבורסה הוא 20%. אולם, אם ייקבע שהרווחים מהמסחר האלגוריתמי הופקו באמצעות מנגנון עסקי הרי שעשוי לחול על הרווחים מס בשיעור של 45%.

השאלה היא מהו עסק? בפסיקה התפתחו מבחנים שונים המצביעים על עסק וביניהם ההיקף הכספי, מומחיותו של העוסק, תקופת האחזקה של הנכס, ארגון הפעילות, מקור הכספים, תדירותן של עסקות ועוד.

כאמור לעיל, במסחר האלגוריתמי מתבצעות פעולות רבות במניות בתדירות גבוהה, ולפיכך הרווחים עשויים להיות כפופים למס בשיעור של 45%.

תכנון מס

כפי שאסביר להלן, קיימות דרכים שונות למזער את נטל המס על הרווחים מהסחר האלגוריתמי.

תכנון מס נאות יאפשר ליהנות מרווחים נאים במס מופחת.

השאלה הראשונה היא באיזה אופן להשקיע: כיחיד, באמצעות חברה או דרך שותפות? בהנחה כי בחרתם להשקיע באמצעות חברה או שותפות, השאלה השנייה היא, האם לבצע את ההשקעה באמצעות חברות או שותפויות זרות?

יש להביא בחשבון כי דרכי ההשקעה וכן אופי הפעילות יקבעו את סיווג ההכנסה כ"הכנסה עסקית" או כ"הכנסה הונית".

יחיד או חברה?

אם ההשקעה מבוצעת כיחיד והפעילות היא פסיבית שיעור המס יהיה 20%, אך אם הפעילות נושאת אופי מסחרי, הרי ששיעור המס יהיה עד 45%. האבחנה בין פעילות פסיבית ופעילות עסקית אינה תמיד ברורה. בית המשפט בפרשת מזרחי קבע מבחנים שונים להקל על האבחנה הזאת. כך לדוגמא, ככל שהפעילות רבה יותר, תדירות המכירות גבוהה, יטו לראות את הפעילות כעסקית.

מאידך, אם ההשקעה מבוצעת על ידי חברה בשליטתכם, שיעור המס יהיה 25% (נכון לשנת 2010). כמובן שאם החלטתם לבצע את ההשקעה באמצעות חברה, יחול מס נוסף באם תמשכו דיבידנד, בשיעור של 25%, ושיעור המס הכולל הוא כ-44%. מכאן, כי היתרון של ההשקעה באמצעות חברה קיים רק במקרה שמחליטים שלא למשוך רווחים, ואז שיעור המס הוא 25% בלבד.

בנוסף לאמור, קיימים שני יתרונות נוספים לפעילות באמצעות חברה: (1) חיסכון בתשלומי ביטוח לאומי, ו-(2) הגבלת האחריות.

השקעה באמצעות שותפות

קרנות רבות מבצעות השקעות באמצעות שותפויות - התאגדות משפטית אשר בניגוד לחברה בע"מ נחשבת כשקופה לצרכי מס. יחיד תושב ישראל יכול להקים "חברה משפחתית" הנחשבת כגוף שקוף לצרכי מס. להרחבה בנושא הבטי מיסוי של "חברה משפחתית", ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס.

קרנות השקעה, כמו קרנות גידור, מבצעות פעולות רבות במניות, ולפיכך היה ניתן לחשוב כי רווחי השותפים בקרן יהיו כפופים למס בשיעור של 45%.

אלא, שרשות המסים פרסמה רולינג ביוני 2006 בנוגע להשלכות המס ביחס למשקיעים בקרן גידור. בהחלטה נקבע כי משקיעים פסיביים בקרנות ימוסו בשיעור של 25% בתנאים מסוימים. עוד נקבע כי בכל קרן חייב להיות שותף אקטיבי אשר ימוסה בשיעורי המס הרגילים.

בהנחה שהמשקיעים מעוניינים למשוך את הרווחים, הרי שקיימת ההעדפה להשקעה באמצעות שותפות (שיעור מס של 25%) על פני חברה (שיעור מס של 45%).

השקעה באמצעות חברה זרה

ניתן למקסם את ההשקעה בצורה הטובה ביותר באמצעות שימוש בחברה זרה תושבת מקלט מס, כמו במקלט המס באיי הבתולה (BVI), או כל מקום אחר עם שיעור מס נמוך או אפס.

בתנאים מסוימים, החברה המבצעת את ההשקעות תהיה פטורה ממס במדינת התושבות שלה (מכוח הדין הפנימי) וגם בישראל. בעיקרון, כל עוד מדובר בהכנסה עסקית והחברה אינה מנוהלת ונשלטת מישראל, היא שהיא לא תהיה כפופה למס גם בישראל.

אמנם קיימות מספר הוראות אנטי-תכנוניות בדין המס הישראלי אשר מטרתן לנטרל את יתרונות המס של המשקיעים הישראליים, אך ניתן להתגבר עליהן באמצעות ייעוץ מתאים בטרם ביצוע ההשקעות.

יודגש כי מיסוי ישראלי יחול רק כאשר הרווחים יחולקו לבעלי המניות בישראל. לפיכך, אם משאירים את הרווחים בחברה הזרה ניתן לגלגל ולמנף ההשקעות תוך דחיית אירוע המס עד למועד משיכת הרווחים.
 
 
ראו גם: השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים