השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס

השקעות|מס הכנסה|שוק ההון

 
מטרת המדריך היא לסייע לכל מי שמעוניין להשקיע בבורסה ביעילות מיסויית, תוך התייחסות להיבטי המיסוי הישראלי ולאפשרויות לתכנון מס. המאמרים במדריך סוקרים תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
 
מסחר אלגוריתמי: תכנון מס במסחר אלגוריתמי בבורסה
קיזוז הפסדים בבורסה: תכנון מס להשקעות בשוק ההון
החזר מס שנוכה במקור בבורסה: צו מס הכנסה ותקנות מס הכנסה
השקעה בנגזרים פיננסיים: תכנון מס להשקעה בארצות הברית 
מיסוי השקעות - שינויים בשיעורי המס: לרבות בנושא השקעות בשוק ההון
סוחר או משקיע? סיווג השקעות בבורסה על ידי רשות המסים

דיווח חצי שנתי על רווחים בשוק ההון: דיווחים למס הכנסה 

 
logo בניית אתרים