זיכוי ממס בחברה זרה משפחתית

תכנון מס|מקרקעין|אמנת מס|דיבידנד

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2012

האם יחיד יכול לקבל זיכוי ממס בגין מס זר ששולם על ידי חברה זרה בשליטתו? נניח לדוגמא, כי יחיד תושב ישראל משקיע ברכישת נכס מקרקעין במדינה זרה באמצעות חברה זרה. נניח עוד כי החברה הזרה משלמת מס הכנסה בשיעור של 20% על הכנסותיה, ומהדיבידנד שחולק מיתרת הרווח נוכה מס במקור בשיעור של 5% בהתאם להוראות הדין הזר ו/או האמנה למניעת מסי כפל בין המדינות.

בעיקרון, הכנסת הדיבידנד בידי היחיד חייבת בישראל במס בשיעור של 30%, כאשר מסכום זה יינתן זיכוי רק בשל המס הזר שנוכה במקור על הדיבידנד, ולא אמור להינתן זיכוי ממס חברות הזר ששולם על ידי החברה הזרה המחלקת. לאפשרות של קבלת זיכוי ממס חברות, ראו: זיכוי מס עקיף. האם יש פתרון לזיכוי ממס בידי היחיד?

הפיכת החברה הזרה למשפחתית

למעשה, היחיד המחזיק בחברה הזרה יכול לבקש כי החברה הזרה תיחשב לחברה משפחתית לצורכי מס בישראל. במקרה כזה היחיד ימוסה על הכנסות החברה כאילו הפיקו במישרין.

לגבי מס החברות הזר, היחיד אמור לקבל זיכוי ביחס למס ששולם בחו"ל (20% בדוגמא שלנו) בהתאם להוראות סעיפים 64א ו- 204 לפקודה, למרות שמי ששילם את המס הזר שונה מהנישום המדווח על ההכנסה.

אולם, קיים קושי מסוים ביחס למס שנוכה במקור בגין חלוקת הדיבידנד במדינה הזרה (5% בדוגמא שלנו). הבעיה היא שהכנסתו של היחיד, הנישום המייצג, כלל אינה כוללת הכנסה מדיבידנד, ולפי שיטת הסלים בפקודה, על מנת לקבל זיכוי ממס זר כנגד מס ישראלי, נדרש שהם יהיו בני אותו סל (אותו מקור הכנסה). עם זאת, ניתן לטעון כי היחיד חייב במס על הכנסה מסוימת ממקור זר, והמס אכן שולם בשל אותה הכנסה, ולפיכך לא אמורה להיות הגבלה על הזיכוי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים