נאמנות בחברה משפחתית

נישום מייצג|תושב חוץ|תושב ישראל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

 

נאמנות הינה למעשה הסדר חוזי בו נפרד אדם (יוצר הנאמנות), מנכס השייך לו ומעביר אותו לידי אדם אחר ("הנאמן"), שינהלו לטובת אדם שלישי ("הנהנה"). אחת השאלות המעניינות בהקשר זה היא, האם נאמנות יכולה להיות נישום מייצג בחברה משפחתית?

· להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

חברה משפחתית הינה חברה שביקשה להיחשב כך בהתאם לכללים שונים ואשר בעלי מניותיה הם בני-משפחה, אשר לפי סעיף 76(ד)(1) לפקודה רואים אותם כבן-אדם אחד (בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-הזוג וכן בן-זוגו של כל אחד מאלה) ואשר רווחיה או הפסדיה מיוחסים ל"נישום מייצג".

· להרחבה בנושא מיסוי חברה משפחתית, ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס

מצד אחד, הנאמנות אינה יישות משפטית, אלא התחייבות הכובלת את הנאמן לטפל בנכס בצורה מסוימת לטובת נהנה אחד או יותר, או לטובת מטרה כלשהי. מצד שני, חקיקת הנאמנויות מעניקה לנאמנות סטאטוס הדומה למעמדו המיסויי של יחיד, והופך אותה למעשה לנישום לצורכי מס, על אף שנאמנות למעשה אינה ישות משפטית בישראל. כך יוצא, שמצד הדין נאמנות יכולה לשמש לכאורה כנישום מייצג בחברה משפחתית.

מיסוי נאמנויות

בעיקרון, בנאמנות יוצר תושב חוץ או נאמנות נהנה תושב חוץ, רואים את נכסי הנאמנות כנכסיו של יחיד תושב חוץ. מאידך, בנאמנות תושב ישראל, רואים את נכסי הנאמנות כנכסי תושב ישראל.

נראה כי הנאמנות יכולה להיחשב כנישום מייצג בחברה משפחתית, אף אם יוצריה או הנהנים בה, לפי העניין, אינם בני משפחה אחת. אמנם, רשות המסים עשויה שלא לקבל טענה זאת. לעמדתי, אין כל סיבה אמיתית שתמנע זאת.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים