המאבק במקלטי המס מתגבר  

אופשור|מקלט מס|תכנון מס|שיעור מס|OECD 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2014 

בעולם ישנם כ-80 אופשורים (offshore) הכוללים מדינות וגם טריטוריות עצמאיות למחצה או לחלוטין המכונות גם מקלטי מס קלאסיים. המאפיינים המרכזיים של אופשור הם: שיעור מס חברות נמוך במיוחד או אפס, סודיות מלאה ביחס לבעלי המניות בחברות מקומיות וכן סודיות בנקאית מוגברת, ורגולציה מינימאלית ביחס לעסקים. להרחבה בעניין זה, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס

ישראל כמקלט מס

מדינת ישראל מציעה אפשרויות שונות של תכנון מס בינלאומי ההופכים אותה למרכז אופשור חשוב. כך לדוגמא, קיימות הטבות מס מיוחדות לעולים חדשים ותושבים חוזרים. תושבי חוץ יכולים ליהנות ממגוון תכנוני מס בינלאומיים, כמו אחזקת נכסים באמצעות חברה לאחזקת נכסי נאמנות. תושבי ישראל שהם בעלי חברות המייצאות לחו"ל יכולים ליהנות מהטבות מס ושיעורי מס חברות נמוכים במיוחד בהתאם להוראות החוק לעידוד השקיעות הון. 

דוגמאות לתכנוני מס

קיימות מגוון אסטרטגיות של תכנון מס. כך לדוגמא, העברת פעילות ממדינה א' עם שיעורי מס גבוהים למדינה ב' עם שיעורי מס נמוכים או למקלטי מס עם שיעור מס אפס, היא אסטרטגיה בסיסית של תכנון מס אשר ניתן להשוותה לבחירה בין מימון הפירמה בהון או בחוב. בשני המקרים, מתכנן המס בוחר לו את האסטרטגיה, אשר ביחד עם שיקולים נוספים, תניב את החיסכון המרבי במס. חברות אינטרנט, לדוגמא, יכולות להימנע לחלוטין ממסים באמצעות שימוש מושכל במקלטי מס. 

ראו לדוגמא:

רשות המסים נגד חברות אינטרנט

מיסוי הכנסות של חברות אינטרנט 

האתגר של רשויות המס

שימוש באסטרטגיות של תכנון מס הוא מענה רציונאלי לחוקי מס סבוכים ולשיעורי מס גבוהים. ככל שמדובר בעסק עם פריסה גלובלית, האפשרויות לתכנון מס ולשימוש במקלטי מס מרובות יותר. עובדה זאת יוצרת אתגר לרשויות המס במדינות רבות המבקשות לחסום את תכנוני המס האלה כדי להגדיל את ההכנסות ממסים. 

ראו גם:

רשות המסים נגד ההון השחור ותכנוני מס

המאבק בהון השחור של רשות המסים

רשות המסים אוספת עליכם מידע 

המאבק בתכנוני המס עולה דרגה

כיום גוברת הגישה כי מדינה אינה יכולה להיאבק לבדה בתכנוני המס הבינלאומיים, ובפרט אלו המשלבים שימוש במקלטי מס. כמו כן, מדינות מתקשות לעשות שימוש באמנות מס כדי להתגבר על תכנוני המס. הקשיים האמורים גרמו להתפתחות של פרקטיקה חדשה. בהתאם לפרקטיקה החדשה, מדינות עם שיעורי מס גבוהים מכריחות מדינות עם שיעורי מס נמוכים לתפקד כגובי מסים עבורם מבלי לשלם עבור שירותי הגבייה. הדוגמא המובהקת לכך היא ארצות הברית אשר חוקקה את חוק ה-FATCA אשר באמצעותו היא מאלצת מדינות ברחבי העולם לדווח לה על חשבונות בנק זרים המוחזקים על ידי אזרחי ארצות הברית. גישה זאת מאפשרת לארצות הברית חסכון ניכר במשאבים, שכן היא מקבלת שירותי גבייה ממדינות אחרות ללא תשלום. לאחרונה, ארצות הברית הצליחה לאלץ מקלטי מס רבים לשתף פעולה ביישום חקיקת ה-FATCA. בהקשר זה אציין כי ארגון ה-OECD פרסם לאחרונה דו"ח בנושא חילופי מס אוטומטיים ובו המלצה לאמץ מנגנון דומה לחקיקת ה-FATCA. 

להרחבה בעניין זה, ראו:

דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב

חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act

בחינת יישום ה-FATCA בישראל

האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים