רשות המסים נגד חברות אינטרנט

OECD|גוגל|רווחים|מיסוי|תכנון מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2014 

רשות המסים מתכוונת להציג בקרוב את עמדתה בנושא מיסוי חברות אינטרנט וחברות רב־לאומיות. הרעיון של רשות המסים הוא למצוא נוסחה מתאימה לפיה המיסוי יתבסס יותר על המרכיב הטריטוריאלי ברווחי החברה, היינו החלק שמתבצע בישראל, וזאת בניגוד למצב שבו חברה משלמת מס בעיקר על פי המדינה שבה היא רשומה או שממנה היא מנהלת את עסקיה. בעקבות דו"ח ארגון ה-OECD, כמפורט להלן, רשות המסים טוענת כי המיסוי צריך להיות לפי מבחן "מרב הזיקות הכלכליות" של החברה, אשר יבחן את מקור הרווח הכלכלי הריאלי של חברות האינטרנט הגם שמדובר בחברות שפעילותן היא בעיקר וירטואלית. 

מנהל רשות המסים אמר לאחרונה בכנס לשכת רואי החשבון כי הרשות תגבה מע"מ ומס הכנסה מענקיות אינטרנט, כמו גוגל ופייסבוק, מס על פעילותן בישראל. עוד הוסיף מנהל רשות המסים כי רשות המסים תפרסם חוזר בנושא זה לאחר עבודת מטה שנמשכה יותר משנה במסגרתו תוסדר שאלת מיסוי הפעילות העסקית של חברות אינטרנט בינלאומיות, שיש להן פעילות בישראל אך אינן משלמות מס על הכנסותיהן. 

מדינות שונות בעולם החלו בשנים האחרונות לקדם חוקים אשר נועדו להיאבק בתכנוני המס הנפוצים מאוד בחברות האינטרנט הבינלאומיות, כדוגמת גוגל ופייסבוק. הרשויות במדינות רבות מבינות כיום כי הן לא יכולות להטיל מיסים על מגוון של עסקאות בינלאומיות הנעשות באמצעות רשת האינטרנט. להלן תובא סקירה של התפתחויות חדשות ממדינות שונות בעולם, לרבות ישראל, המבקשות למנוע את תכנוני המס של חברות האינטרנט. להרחבה, ראו: מיסוי הכנסות של חברות אינטרנט 

דו"ח ארגון ה-OECD

הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח ‏ה-OECD החליט לבחון את התאמת כללי המיסוי הקיימים לעידן האינטרנט. מדינות החברות בOECD מעוניינות לחסום את הפרקטיקה שבה חברות ענק רווחיות במיוחד מתחמקות מתשלום מס מלא באמצעות תכנוני מס. בדיונים שנערכו ב- OECD הועלתה ההצעה לעבור למצב שבו כל מדינה תייחס לעצמה את חלקה ברווחי החברות הפועלות בתחומה, גם אם הן רשומות במדינה אחרת שנחשבת מקלט מס

להרחבה, ראו: ארגון ה-OECD ממליץ על מיסוי חברות אינטרנט

ראו גם:

מיסוי הכנסות מפרסומות של גוגל

שינויים במיסוי רווחים באינטרנט 

הדיונים ברשות המסים

בעקבות המלצות ה-OECD, ברשות המסים החלו לבחון את אפשרויות למיסוי חברות האינטרנט. ברשות המסים ינסו לקבוע כללי משחק חדשים, ובין היתר: (1) אימוץ מבחן "מירב הזיקות הכלכליות", (2) פרשנות מרחיבה להוראות "מוסד קבע" ו-(3) הרחבת הטיפול במחירי העברה. שלושת הנושאים האלה קשורים אחד בשני כמפורט להלן. כמו כן, ברשות המסים מעוניינים להטיל מס ערך מוסף על פעילות מסוימת של חברות אינטרנט בישראל.שיטת המיסוי לפי מרב הזיקות הכלכליות אמורה להתמודד עם עסקים הפועלים ברשת האינטרנט, שלגביהם קשה יותר לזהות את חלקה של כל מדינה ברווחים. כך לדוגמא, אם חברת אינטרנט בינלאומית מכוונת לישראלים, (אתר בעברית או פעולות השיווק שלה), הכנסותיה מישראל ימוסו בישראל לפי חלקן היחסי בכלל הכנסותיה. 

המונח "מוסד קבע" וכללי המיסוי בעניין זה שייכים לדיני המס הבינלאומיים אשר נקבעו לפני עידן האינטרנט. דינים אלו מבוססים על העיקרון שהמיסוי חל במדינה שבה נמצאת נוכחות פיסית של החברה ‏כמו בניין ומשרדים‏. עם ההתקדמות של המסחר האלקטרוני, נקבע כי שרתים של חברה יכולים להוות אינדיקציה לנוכחות פיזית. החברות הבינלאומיות ניצלו את המצב, לדוגמא, באמצעות מיקום שרתי האינטרנט במקלטי מס. 

הוראה נוספת רלוונטית לכאן היא "מחירי העברה". רשות המסים עשויה לעשות שימוש נרחב בהוראות פקודת מס הכנסה לעניין מחירי העברה, ולשם כך היא תתעלם מהסכמים שנהוגים בחלק מחברות האינטרנט הבינלאומיות, שלפיהם מועברים כספים לחברות במדינות עם שיעורי מס נמוכים. תכנון מס של הסטת רווחים אינו מקובל על רשות המסים, מכיוון שהוא מאפשר לחברות לחמוק מתשלום מס ישראלי. 

ביחס לסוגיית מס ערך מוסף, חוק מע"מ קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס. ככל שמדובר בפעילות של חברות אינטרנט בינלאומיות המבוצעת ברשת, החלת הוראות החוק מורכבת מאוד. השאלה היא מהו המקום של הפעילות המתבצעת במרחב האינטרנט, וכיצד משליך הדבר על רישום בישראל לעניין מע"מ של תאגידים זרים המבצעים פעילות באינטרנט. 
ראו גם: 
חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי חברות אינטרנט

להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך מיסוי חברות אינטרנט

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים