מדריך ל"מחירי העברה"  

תכנון מס|Transfer Pricing|רשות המסים|דיווחים

מטרת המדריך לסייע לכל מי שנידרש ליישם את ההוראות בעניין מחירי העברה בדיני המס. המאמרים במדריך למחירי העברה, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
 
מבוא למחירי העברה: היבטי תכנון המס בעסקאות בין צדדים קשורים 
הוראות הפקודה והתקנות: מחירי העברה
מחירי העברה ותכנוני מס: דיון כללי
חוזר רשות המיסים: פרשנות להוראות בעניין מחירי העברה
הסכמי מחירי העברה: דיון כללי
מחירי העברה באמנת המודל של ה-OECD: יישום באמנות המס של ישראל
תיעוד וחקר מחירי העברה: "study"
דיווחים בנושא מחירי העברה: המידע שיש לכלול בטופס למס הכנסה
מחירי העברה - טבלת השוואה: משטר המס האמריקאי והקווים המנחים של ה-OECD
מיסוי הלוואות לחו"ל בין צדדים קשורים: הצעת חוק להחרגת הלוואות מסוימות מכללי מחירי העברה 
  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים