תיעוד וחקר מחירי העברה (study)

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2008

נישום נדרש להגיש לפקיד השומה, על פי בקשתו של פקיד שומה, בתוך 60 ימים ממועד הבקשה, מסמך המכונה "חקר מחירי העברה", שבמסגרתו יפורטו הנתונים הבאים:

1. פרטי הנישום, לרבות מבנה הקבוצה, הצדדים לעסקה הבינלאומית, תושבותם וציון היחסים המיוחדים שיש לנישום עמם.

2. התנאים החוזיים, לרבות פירוט הנכס, השירות שניתן, המחיר שניתן, תנאי הלוואה, האשראי וערבויות.

3. תחום הפעילות של הנישום וההתפתחויות בו.

4. שימוש בנכסים בלתי מוחשיים.

5. הסביבה הכלכלית בה פועל הנישום והסיכונים להם הוא חשוף.

6. פירוט כל העסקאות שעשה הנישום עם צד לעסקה.

7. ניתוח כלכלי.

8. מסמכים נוספים לאימות הנתונים שנמסרו, כגון חוזי העסקה וחוזים אחרים בין הצדדים הקשורים, דוחות שהוגשו לרשויות מס זרות ועוד.

להרחבה בנושא "מחירי העברה", ראו: המדריך למחירי העברה.

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

logo בניית אתרים